null MTK kannattaa useita hanhinyrkin esityksiä – nyt on ryhdyttävä toimeen!

Tiedote – Viljely ja muut kasvit

MTK kannattaa useita hanhinyrkin esityksiä – nyt on ryhdyttävä toimeen!

1.9.2020

Tänään julkistetussa MMM:n ja YM:n yhteisen hanhinyrkin loppuraportissa on useita esityksiä, jotka ovat välttämättömiä valkoposkihanhien aiheuttaman peltovahinkotilanteen helpottamiseksi ja ratkaisemiseksi. Toimeen on ryhdyttävä saman tien, sillä valkoposkihanhien syysmuutto alkaa pian.

Työryhmä nostaa esille sujuvan poikkeuslupamenettelyn mukaan lukien ampumalla tapahtuva karkottaminen. - On erittäin tärkeää, että hanhivahinkoja kärsineet viljelijät muodostavat nyt alueellisia ryhmiä ja hakevat pikaisesti yhteisiä poikkeuslupia hanhien karkottamiseen myös ampumalla. Myös lupakäsittelyn nopeuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo.  MTK pitää välttämättömänä myös työryhmän esille nostamaa mahdollisuutta sallia lupien välitön toimeenpano.

Työryhmä esittää, että luonnonsuojelulain uudistuksessa luodaan mahdollisuus myöntää valkoposkihanhiin liittyen alueellisia poikkeamisia, mukaan lukien häirintätarkoituksessa ampuminen. Tämän esityksen toteuttaminen on MTK:n mielestä aivan keskeistä. Viljelijöillä tulee olla mahdollisuus karkottaa hanhia joustavasti ilman hidasta lupabyrokratiaa.  

Pidemmän aikavälin tavoitteena raportissa on mainittu valkoposkihanhen siirtäminen Bernin sopimuksen liitteeseen III ja sisällyttäminen EU:n lintudirektiivin liitteeseen II kannanhallinnan mahdollistamiseksi. - On hienoa, että tästä keskeisestä tavoitteesta on saavutettu yksimielisyys. Hanhien aiheuttamista peltovahingoista ei päästä eroon pelkästään karkotuksen keinoin. Keinovalikoimaan tarvitaan myös kannansäätelyä, muistuttaa Leskinen.

Tavoitteena tulee olla, että tavanomainen metsästys ilman poikkeuslupamenettelyä on mahdollista. EU-tason vaikuttamista tavoitteen saavuttamiseksi on tehostettava välittömästi.

Kokonaisratkaisuun kuuluu myös ruokailu- ja levähdyspaikkojen luominen. Työryhmä esittää perinteisen viisivuotisen ympäristösopimuksen rinnalle joustavampia ympäristösitoumuksia. Kaikki uudet avaukset ovat tervetulleita sopivimpien ratkaisujen löytämiseksi.

Vahinkojen estämistavoitteesta huolimatta hanhet aiheuttavat merkittäviä vahinkoja. Työryhmä esittää, että jatkossa korvaushakemukset käsiteltäisiin nopeutetussa menettelyssä, kuten on toimittu kevään 2020 vahinkojen kohdalla. MTK kannattaa työryhmän ehdotusta.

MTK on rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä säädettävän lain valmistelun yhteydessä korostanut, että nopean korvausmenettelyn on oltava uuden järjestelmän peruslähtökohta. Uuteen lakiin liittyen MTK on painottanut, että korvausten on vastattava mahdollisimman hyvin aiheutunutta vahinkoa. Oikeudenmukaisten korvauksen saaminen ei voi jäädä kiinni valtion budjetista.

MTK vaatii, että todellinen suunnan muutos tapahtuu myös käytännössä. Viljelijöiden tilanne on tukala. Keväällä valkoposkihanhivahinkojen korvausmäärä yli kaksinkertaistui ylittäen jo 2,7 milj. euroa. Todelliset vahingot ovat paljon suurempia.

Lisätietoja:  johtokunnan jäsen Asko Miettinen puh. 040 732 7388


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Etelä-Savo, puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858