null MTK:lta puoliväliriihelle arvosanaksi tyydyttävä+ ja kiitosta turvealan huomioimisesta

Tiedote

MTK:lta puoliväliriihelle arvosanaksi tyydyttävä+ ja kiitosta turvealan huomioimisesta

30.4.2021

Turvekriisin selättämisessä päästiin MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mielestä hyvään alkuun. Myös talouskasvua vahvistavat toimet ovat oikean suuntaisia, mutta riittämättömiä.

Hallituksen puoliväliriihen tulokset saavat MTK:lta tyydyttävän arvosanan. - Tasapainoinen aluekehitys, ihmisten ja yritysten oikeudenmukainen kohtelu vihreässä siirtymässä sekä kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen näkyvät päätöksissä, mutta konkreettiset toimenpiteet eivät missään nimessä riitä lähivuosien haasteita ajatellen, Marttila tiivistää.

MTK kiittää hallitusta turvetoimialan ahdingon ottamisesta vakavasti kehysriihineuvotteluissa. 70 miljoonan euron kertaluonteiset panostukset riittävät turvetyöryhmän välittömien toimenpiteiden toteuttamiseen. Erityistä huomiota vaatii vielä kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden varmistaminen pitkällä aikavälillä.

MTK kiittää hallitusta siitä, että maa- ja metsätalousyrittäjien verotusta ei olla miltään osin kiristämässä.On tärkeää, ettei kasvua ja yrittämistä estetä veroilla.

Hallituksen päättämistä 370 miljoonan euron pysyvistä menoleikkauksista peräti 110 miljoonaa kohdentuu liikenne- ja viestintäministeriölle. MTK vaatii, että tällä ei vaaranneta tieverkoston kunnossapito- ja kehittämistoimia. Varsinkin alemman asteen tiestö on jo siinä kunnossa, että se vaarantaa vakavasti Suomelle elintärkeän biotalouden toiminnan edellytyksiä.

MTK korostaa, että Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan 35 miljoonan euron leikkaukset eivät saa vaarantaa uuden maatalouspolitiikan kunnianhimoisten tavoitteiden toteutumista. MTK on tyytyväinen päätökseen Saaristomeri-ohjelmasta ja sen tavoitteesta vähentää Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitusta.

MTK on tyytyväinen, että hallitus turvaa kotimaisen perhemetsätalouden tulevaisuutta suitsimalla rahastosijoittajien veroetuuksia metsätaloudessa. Suomalaisen omistajuuden edistäminen on nostettu hallituksen tavoitelistalle. Tämä on tärkeä päämäärä.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien nosto 4 prosenttiin BKT:sta on kannatettava tavoite. Parlamentaarinen työryhmä on vielä kuitenkin kevyt takuu tulevasta. Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien toimialojen tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen hyödyttää myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, ja sen vuoksi alan TKI ja koulutusjärjestelmä tarvitsee selkeän ja konkreettisen tiekartan. Nyt tiedossa olevat toimet eivät vielä riitä hyödyntämään alan tarjoamia potentiaalia ja ratkaisuja.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Juha Marttila puh. 050 341 3167

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin puh. 040 901 1640