Sisältöjulkaisija

angle-left null MTK:n valtuuskunta ei hyväksy hallituksen esittämiä leikkauksia ympäristötoimenpiteisiin

Tiedote

MTK:n valtuuskunta ei hyväksy hallituksen esittämiä leikkauksia ympäristötoimenpiteisiin

22.11.2018

MTK:n valtuuskunta ei voi hyväksyä hallituksen esittämiä leikkauksia ympäristötoimenpiteisiin, jotka ovat vahvasti ristiriidassa viljelijöiden ja yhteiskunnan tahtotilan kanssa. Valtuuskunta edellyttää, että myös hallitus kantaa vastuunsa ympäristönsuojelusta ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin puuttuvan rahoituksen löytämiseksi, ottaen huomioon myös maatalouden heikon maksuvalmius- ja kannattavuustilanteen sekä uomutuotannon kasvavan kysynnän. MTK:n valtuuskunta edellyttää myös ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavalta hallitukselta pikaisia toimia maatalouden rahoituksen ja vastuullisen kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi

Tällä viikolla julkistetun jäsenkyselyn perusteella elinvoimainen ympäristö on MTK:n jäsenten tahtotila ja kuluttajien luottamuksen lähde. Viljelijöillä on vahva luottamus siihen, että oma tuotanto on kestävällä pohjalla eri luontoarvojen suhteen. Omaa toimintaa kehitetään koko ajan ottamaan entistä paremmin huomioon ympäristöasioita. Kuluttajista lähes 90 % luottaa suomalaisen ruoan puhtauteen ja turvallisuuteen.

Tutkimuksen mukaan MTK:n jäsenille maan puhtaus ja tuottavuus, vesien sekä luonnon monimuotoisuuden hoito on tärkeää. Ympäristökorvausohjelma on auttanut toteuttamaan tätä tahtotilaa. Toimenpiteisiin on sitouduttu laajasti. Ympäristökorvaus on oleellinen elementti kohti kestävämpää maataloutta sillä uusia ympäristörajoituksia ja lainsäädäntöä, joista aiheutuu tiloille merkittäviä taloudellisia kustannuksia, ei jäsenistö voi ottaa vastaan.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvien ympäristökorvauksien vuoden 2015 haku ylitti ohjelman etukäteisarviot. Siitä lähtien on ollut selvää, että maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteisiin tarvitaan lisää rahaa ohjelmakauden lopussa. Tämä lisärahoitustarve on ollut MTK:n kärkitavoitteita viime vuosien kehys- ja budjettiriihessä.

Ympäristökorvauksien 5-vuotiset sitoumukset ja vuonna 2015 alkaneet sopimukset päättyvät keväällä 2020. Suomen hallitus esittää tämän johdosta merkittäviä leikkauksia ja kiristyksiä ympäristökorvausjärjestelmään ja leikkaa ympäristötoiminen rahoitusta 90 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hallituksen leikkausesitys tarkoittaisi mm. että uusia ympäristösitoumuksia ja -sopimuksia ei ole jatkossa mahdollista tehdä ollenkaan. Jopa kovassa kasvussa olevan luomutuotannon uusia sitoumuksia estetään. Lisäksi leikataan kovalla kädellä ravinteiden käyttöön liittyvien toimenpiteiden korvaustaso. Tämä tulee vääjäämättä olennaisesti heikentämään viljelijöiden mahdollisuuksiin jatkaa näitä toimenpiteitä vuonna 2020.

MTK:n valtuuskunta kokoontuu 21.-22.11.2018 Espoossa.

Lisätietoja: maatalousjohtaja Johan Åberg, puh. 040 5233 864