Takaisin MTK palvelee jäseniään aurinko- ja tuulivoimahankkeissa myös kesällä

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

MTK palvelee jäseniään aurinko- ja tuulivoimahankkeissa myös kesällä

06.06.2023

Yksityisten maanomistajien maille kohdistuvat tuuli- ja aurinkovoimahankkeet ovat puhuttaneet runsaasti lähivuosina. MTK:n asiantuntijat neuvovat jäseniä sopimusasioissa myös kesäkuukausina MTK:n palveluksessa on aloittanut juristiharjoittelija Susanna Silvennoinen ja hän on työssään erikoistunut tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden käyttöoikeus- ja maavuokrasopimuksiin sekä tähän liittyvään jäsenneuvontaan.

Uusiutuvan energiatarpeen kasvaessa, niin samalla kasvaa tarve uusille voimalapaikoille. Maanomistajan on hyvä tiedostaa, että voimalaa ei voida rakentaa ilman maanomistajan suostumusta. Edessä on sopimusneuvottelut”, toteaa Silvennoinen.

Aurinko- ja tuulivoimahankkeet ovat tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa osana energiamurrosta, kun fossiilisia energialähteitä korvataan uusiutuvilla vaihtoehdoilla.   Viimeisen vuoden aikana uusia hankkeita on tullut vireille noin 10–15 viikossa. Sopimukset kattavat hankkeen koko elinkaaren suunnittelusta ennallistamiseen ja siten sopimuksissa on tyypillisesti useita ehtoja, joihin maanomistajan on syytä kiinnittää huomiota. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi maa- tai metsätilan hallintaoikeuden siirtyminen, vuokrat ja korvaukset, vuokra-alueen rajaaminen, sopimuksesta irtautuminen ja alueen ennallistaminen.

Maanomistajien kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä sekä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen että naapurikiinteistöjen omistajiin ja muodostaa tarvittaessa maanomistajien neuvottelukunta. Maanomistajien järjestäytyminen neuvottelukunnaksi tuo hankkeen sopimusneuvotteluille ja toteuttamiselle tehokkuushyötyjä, mahdollistaa hankkeiden kilpailuttamisen sekä helpottaa asiantuntijapalveluiden käyttämistä. Esimerkiksi vuokra-alueiden ulkopuolelle jäävien sähkön siirtolinjojen maanomistajien asemaa on mahdollista parantaa neuvottelukuntana. Neuvottelukunta voi käyttää myös esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen tai Maanomistajien arviointikeskuksen asiantuntijapalveluita apunaan.

”Ensimmäinen sopimusluonnos on harvoin maanomistajalle se paras mahdollinen tarjous. Maanomistajan kannattaa tutustua sopimukseen huolella, tehdä sopimusneuvottelut rauhassa ja yhdessä muiden maanomistajien kanssa sekä hyödyntää asiantuntija-apua”, Silvennoinen tiivistää.

Parempia sopimusehtoja on mahdollista saavuttaa myös kilpailuttamisen avulla. Alueen kilpailuttaminen useammalla toimijalla on maanomistajan ainut keino selvittää ja vertailla alueen markkina-arvoa eri hanketoimijoiden välillä, sillä julkisia vuokra- ja korvaustilastoja teolliselle energiantuotantoalueelle ei ole olemassa.

Kun tuuli- tai aurinkovoimahanke tulee vireille, suosittelemme maanomistajaa lukemaan MTK:n julkaiseman tuulivoimaoppaan sekä aurinkovoiman maanvuokran mallisopimuksen (vaatii sisäänkirjautumisen). Kyseisiä dokumentteja voi käyttää apuna molemmissa hanketyypeissä, sillä ne ovat maanomistajan näkökannalta hyvin samankaltaisia. Lisäksi Oiva -verkko-opistossa on tallenne MTK:n Tuuli- ja aurinkovoima - webinaarista maanomistajille (vaatii jäsenkirjautumisen).

MTK:n jäsenneuvontaan sisältyy sopimuskommentointi ja asiantuntijamme kommentoivat kunkin hankkeen sopimusta vain kerran. MTK ja Mhy -jäsenet voivat lähettää kysymyksiä ja kommentoitavat sopimukset osoitteeseen maanvuokrasopimukset@mtk.fi. Sopimukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jäsenneuvonta ei katkea kesälomakaudellakaan, sillä Susanna on vastaamassa jäsenten kysymyksiin kesäkuukausina.Juho Ikonen

asiantuntija, maankäyttö

maankäyttö ja kaavoitus, paikkatieto, jokamiehenoikeudet

+358 50 567 4103

Jenni Hunnakko

juristi, ympäristö

+358 50 301 5638

Susanna Silvennoinen

juristiharjoittelija

+358 50 341 4779

aiheet: tuulivoima, maankäytön sopimusmallit, aurinkoenerga