null MTK toivoo Madridin ilmastokokoukselta huomiota maatalouden hiilensidonnan tutkimukseen ja ruokaturvan varmistamiseen

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

MTK toivoo Madridin ilmastokokoukselta huomiota maatalouden hiilensidonnan tutkimukseen ja ruokaturvan varmistamiseen

30.11.2019

YK:n ilmastokokous pidetään Espanjan Madridissa 2.-13.12. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK huomauttaa, että vaikka ilmastodiplomatia keskittyy nyt erityisesti päästökauppajärjestelmien välisten markkinamekanismien keskinäiseen kehittämiseen, on käytännön ilmastotyön kannalta erittäin tärkeää jatkaa työtä ruuantuotannon olosuhteiden turvaamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa.

- Tarvitsemme toimivia markkinamekanismeja kaikille sektoreille. Varsinkin maataloudessa tarvitaan myös lisää hiilensidonta- ja maaperätutkimusta, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

MTK muistuttaa, että kehitysmaissa maa- ja metsätaloutta pitää tarkastella yhdessä, koska maatalous on ollut yksi keskeisiä metsäkadon syitä. Samoin puu ja puuhiili ovat yli 2 miljardin ihmisen päivittäisessä käytössä. Jos haluamme suojella metsiä kehitysmaissa, on tehtävä työtä maatalouden tuottavuuden parantamiseksi, istutettava puita käytettäväksi ja kehitettävä uusia energiaratkaisuja.

- Etenkin Afrikan maataloudelta odotetaan nyt paljon maailman väestön kasvaessa ja ilmaston muuttuessa. Afrikassa pitää uudistua työllistämään nuoria, hoitaa maaperää, sitoa hiiltä, nostaa hehtaarisadot moninkertaisiksi ja käyttää vettä tehokkaasti. Samoja haasteita on myös Euroopassa ja muualla maailmassa. Ilmastomuutos näkyy jo vaihtelevissa sademäärissä ja sadekausissa ja monet viljelijät ovat hyvin huolestuneita, sanoo kokoukseen tarkkailijajäsenenä osallistuvan, viljelijäjärjestöjen (MTK ja SLC), ProAgria keskusten liiton ja Osuustoimintakeskus Pellervon yhteisen Food and Forest Development (FFD) -kehitysyhteistyöjärjestön ohjelmajohtaja Tiina Huvio.

Suomalaiset viljelijät ja metsänomistajat ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen ilmasto-ohjelmallaan. Sen tavoitteena on lisätä hiilensidontaa kasvua tehostamalla, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, siirtyä fossiilisen polttoaineen käytöstä uusiutuviin sekä sopeuttaa tuotantoamme muuttuviin ilmasto-oloihin.

Jotta maataloustuottajat saadaan käytännön toimijoina mukaan ilmastonmuutoksen hillintään eri puolilla maailmaa, on heitä kuunneltava ja otettava huomioon heidän lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeensa.


Lisätietoja


Anssi Kainulainen, asiantuntija MTK, 050 596 1541
Tiina Huvio, ohjelmajohtaja, FFD, 040 159 5667

Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, 050 438 4014