Sisältöjulkaisija

angle-left null Nitraattiasetus

Artikkeli - Maaseutuympäristö

Nitraattiasetus

14.12.2017

Valtioneuvosto on antanut ympäristönsuojelulain nojalla asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014). Nitraattiasetuksen noudattaminen on sekä pakollista että tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä. Osa asetuksen pykälistä on täydentävien ehtojen osana.

Asetus on voimassa koko Suomessa sellaisenaan. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatiloja riippumatta siitä, onko tilalla esimerkiksi kotieläintuotantoa, kotieläintuotannon ympäristölupaa tai onko tila tehnyt ympäristökorvaussitoumuksen.

Asetuksella säädellään mm. kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitevalmisteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

Lainsäädäntö


Liittyvät sisällöt

Suositellut artikkelit

1

18.07.2017

Ilmanlaatu: Ammoniakkipäästöt

18.07.2017

Suomen ammoniakkipäästöt ovat pysyneet melko vakiona. Vuosina 1990 - 2015 päästöt ovat vaihdelleet 31 ja 37 kt välillä. Vuonna 2015 päästöt olivat noin 34 kilotonnia, josta maatalouden osuus oli 86 %....

2

18.07.2017

Ilmanlaatu: NEC-direktiivi

18.07.2017

Uusi NEC-direktiivi (National Emissions Ceilings Directive) astui voimaan 31.12.2016....