null MTK-organisaation rakentaminen etenee – keskusliiton yt-vaihe ohi

Tiedote – Ei tuotantosuuntaa

MTK-organisaation rakentaminen etenee – keskusliiton yt-vaihe ohi

23.11.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK uudistaa organisaatiotaan vuodenvaihteessa. Noin 90 henkilön keskusliiton uudelleenorganisoitumisen taustalla on tarve vastata toimintaympäristön muutokseen ja jäsenkunnan toiveisiin ajanmukaistamalla organisaatiota. ”Samalla järjestö haluaa kehittyä Suomen parhaaksi työpaikaksi, jotta huippuasiantuntemuksesta kyetään pitämään kiinni jatkossakin”, toteaa toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Järjestön keskeisenä tavoitteena on noin 300 000 maataloustuottaja- ja metsänhoitoyhdistyksiin kuuluvan järjestön jäsenen palvelu yhdessä laajan kenttäorganisaation kanssa. Jäsenkunnan edustamat elinkeinot tarvitsevat yhä tuloksekkaampaa toimintaedellytykset turvaavaa edunvalvontaa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä kentillä. Lisäksi keskiössä on jäsenpalvelujen ja -tyytyväisyyden eteen tehtävän työn kehittäminen. 

Keskusliiton toiminnallinen kehittäminen on edennyt tänä syksynä yt-neuvottelujen jälkeiseen rakennusvaiheeseen. Keskiössä parhaillaan on MTK:n johtokunnan päättämän ja vuodenvaihteessa aloittavan uuden organisaation valmistelu. Näihin kuuluvat organisaatiorakenteen ja toimintamallien muutoksen lisäksi mm. yksittäisten toimihenkilöiden tehtävämuutokset, sekä suunnitelman mukaiset rekrytoinnit.

Kokonaisuudessaan yt-vaiheen seurauksena viidelle irtisanomisuhan alla olleelle työntekijälle voitiin osoittaa tehtäviä uudesta organisaatiosta. Muutoin keinovalikoimaan kuuluivat irtisanominen sekä vapaaehtoinen eläkejärjestely. Kokonaisuuteen kuuluu myös uusien toimenkuvien perustaminen.

Uudistuksen keskiössä on neljän uuden, aiempaa suuremman, vastuualueen perustaminen: Jäsenet ja järjestötoiminta, Edunvalvonta, Viestintä ja vaikuttaminen sekä Konsernipalvelut. Toiminnallisesti merkittävää on myös myöhemmin määriteltävien organisaation sisäisten asiantuntijaryhmien perustaminen keskeisille horisontaalisille substanssialueille. Uudessa organisaatiossa on lisäksi erillinen Johto ja johdon tuki -yksikkö, jonka osana on järjestön Brysselin toimisto. Edunvalvonnan vastuualue jakaantuu kolmeen linjaan: Maatalousyrittäjät, Maaseudun elinvoima ja Metsänomistajat.

Toiminnanjohtajan johtaman operatiivisen johtoryhmän jäseninä aloittavat viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, maatalousjohtaja, metsäjohtaja, elinvoimajohtaja, järjestötoiminnan johtaja ja talousjohtaja. Näistä uusrekrytointeja ovat viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä elinvoimajohtaja. Maatalousjohtajana jatkaa Johan Åberg, metsäjohtajana Marko Mäki-Hakola ja talousjohtajana Heikki Laurinen. Nykyinen edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen siirtyy järjestötoiminnan johtajaksi. 

Uudistuksella ei muuteta luottamuselinten toimintaa tai rakennetta. 

Uusi organisaatiorakenne 1.1.2022 alkaen


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: mtk, yt-neuvottelut