Takaisin Pohjoisen metsänomistajat mukana varmistamassa puun liikkuvuutta ja huoltovarmuutta

Uutinen

Pohjoisen metsänomistajat mukana varmistamassa puun liikkuvuutta ja huoltovarmuutta

31.03.2022

Ukrainan kriisi lisää kotimaisen puun tarvetta, mutta samalla haastaa puun hankinnan. Samaan aikaan kun puun tarve kasvaa, ovat polttoaineiden hinnat nousseet voimakkaasti. Tämä vaikuttaa suoraan puun korjuun ja kuljetusten kustannuksiin. Kustannusten nousu voi pahimmillaan vähentää puun korjuuta ja kuljetuksia, vaikka niitä tarvittaisiin juuri nyt paikkaamaan venäläisen puun tuontia. Kotimaista puuta riittää varsinkin Pohjois-Suomessa turvaamaan metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeet.

Sota Ukrainassa pysäytti puun tuonnin Venäjältä. Tämä on lisännyt nopeasti puun tarvetta kotimaasta, mutta samaan aikaan myös korjuun ja kuljetusten kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Jos kustannusten nousua ei saada jaettua toimitusketjussa oikeudenmukaisesti, voi polttoaineiden hinnan nousu vähentää puun korjuuta ja kuljetuksia sekä heikentää alan kannattavuutta.

 

- Kustannusten nousu ei saa jäädä metsänomistajien eikä korjuu ja kuljetusyrittäjien maksettavaksi. Nyt on varmistettava koko ketjun toimintakyky ja toiminnan kannattavuus kannolta tehtaalle. Työkoneissa käytettävän polttoöljyn hinta on noussut jopa voimakkaammin, kuin julkisuudessa esillä olleen dieselin, toteaa Arto Appelgren Metsänhoitoyhdistys Kainuusta.

Polttoaineiden hintojen nousun myötä ovat kallistuneet myös koneyrittäjien huoltoajot, työvoiman siirtämiset ja muut maastokäynnit. Nämä korostuvat kaikissa logistiikkakuluissa pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa.

- Kukaan ei ole vaatimassa lisiä tai enemmän katetta, vaan pitämässä yrityksensä hengissä. On tarve saada nopeasti myös kotimaiset poliittisesti päätettävät keinot käyttöön eikä jäädä odottamaan markkinoiden tasaantumista, muistuttaa Antti Härkönen Metsänhoitoyhdistys Koillismaalta.

- Koko ketjun kannattavuus on varmistettava korjuuta ja kuljetuksia koskevissa sopimuksissa sekä puun hinnoittelussa. Esimerkiksi Ruotsista on kuultu uutisia puun hintojen noususta, osin lopputuotteiden hyvän markkinatilanteen vuoksi, Härkönen muistuttaa.

 

- Huomion kiinnittyminen huoltovarmuuteen, omavaraisuuteen sekä puun tuonnin korvaaminen kotimaisella raakaaineella on käännettävissä mahdollisuudeksi. Kaikessa traagisuudessaan tilanne voi kirittää siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, satsauksia Pohjois-Suomen metsien harvennushakkuisiin ja kasvukunnosta huolehtimiseen. Nämä toimet tukevat myös Suomen ilmastotavoitteita, painottaa Annakaisa Heikkonen MTK Metsänomistajista. 

Kriisiin reagoimisen lisäksi tarvitaan edelleen myös Pohjois-Suomessa investointeja alempiasteisen tieverkkoon, vähäliikenteisten ratojen liikennöitävyyteen ja lastauspaikkoihin. Jo viime viikolla MTK:n metsäjohtokunta kiirehti logistiselle kokonaisuudelle nopeaa ratkaisua. Suomen hallitus pohtii myös keinoja turvata kansallinen logistiikka.

 

Lisätietoja:

johtaja Antti Härkönen, Metsänhoitoyhdistys Koillismaa, p. 0400 157 422

valtuuston puheenjohtaja Arto Appelgren, Metsänhoitoyhdistys Kainuu p. 044 210 3610

kenttäpäällikkö Annakaisa Heikkonen, MTK Metsänomistajat p. 050 431 4498