Takaisin Riistaystävällistä metsänhoitoa?

Artikkeli – Metsäpolitiikka

Riistaystävällistä metsänhoitoa?

15.03.2019

Riistametsänhoito on talousmetsän luonnonhoitoa ajatuksella ”riistalle suojaa ja ruokaa”. Riistan huomioiminen metsänhoidossa tukee samalla vahvasti koko metsän monimuotoisuutta.

Riistakeskukselta on ilmestynyt mainiot ohjeet riistaystävällisen metsänhoidon toteutukseen. Ne löytyvät osoitteesta https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/riistametsanhoito/. Ohjeiden taustavalmistelussa ollut mukana myös asiaan vihkiytyneitä mhy-neuvojia.

Riistametsänhoidon oppaasta saa tietoa eri lajien näkökulmasta, mitä rakennepiirteitä metsään kannattaa säästää ja suosia. Käytännönläheistä tietoa tiiviissä muodossa.

 Maasto-ohjeet on tiivis paketti käytännön vinkeistä kaikkiin metsänhoidon vaiheisiin taimikon varhaishoidosta uudistamiseen. Ohjeet soveltuvat sekä tasaikäisen että jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon.

 

Riistaystävällinen metsänhoito – lyhyt vinkkilista:

 • Sekapuustoisuus on hyvästä, lehtipuiden suosimista
  • Alueen hirvikanta tietysti huomioiden
 • Mustikka on avainlaji, ruokaa ja varvuista suojaa
  • Jos kohteen hyvään uudistumiseen riittää kääntömätästys maanmuokkaukseksi, päätehakkuun jälkeen minimoi maanpinnan rikkoutumisen.
 • Puuston eriikäisrakenne eduksi
  • Tasaikäisessä säästä riistatiheikköjä: kun <10 % kohteen pinta-alasta, kohde edelleen Kemera-kelpoinen
  • Säästöpuuryhmien alle ei ennakkoraivausta
  • Jatkuvassa kasvatuksessa luonnostaan
 • Reuna/vaihettumisvyöhykkeet, kuten metsä – suo, ovat tärkeitä metsäkanalintujen poikueille
 • soiden ennallistamisessa paljon mahdollisuuksia.

 


aiheet: metsätalous