null Sianlihantuotanto

Artikkeli – Kotieläimet ja maito

Sianlihantuotanto

28.6.2019

Suomessa oli vuonna 2020 noin 850 sikatilaa, joista suurin osa sijaitsee lounaisessa ja läntisessä Suomessa. Tiloista puolella on emakoita. Näillä emakkotiloilla syntyy uusia porsaita, joista puolet jää emakkotiloille ja toinen puoli menee tiloille, jotka ainoastaan kasvattavat lihasikoja. 

Sikatilojen määrä on vähentynyt nopeasti EU-jäsenyyden aikana. Vuonna 1995 niitä oli vielä 6 200 kpl. Vaikka tiloja on vähemmän, tuotetaan sianlihaa enemmän kuin kaksikymmentä vuotta sitten. 

Viime vuosina sianlihan tuotanto on hieman vähentynyt, joskin vuonna 2020 Suomessa tuotettiin 175,7 milj. kg sianlihaa eli tuotanto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia. Sianlihan kulutus väheni 3 prosenttia asettuen 164 milj. kiloon eli henkeä kohden 29,7 kiloa.  Sianlihantuotannon omavaraisuusaste nousi 107 prosenttiin. Sianlihankulutuksen kotimaisuusaste oli 83,4 prosenttia.  
 

Miksi suomalainen sianlihantuotanto on maailman parasta?
 

Suomalaisella sialla on saparo

Suomi kuuluu niihin harvoihin EU-maihin, joissa sianlihan tuotannossa ei typistetä saparoja. Saparon typistäminen on kivulias toimenpide, joka aiheuttaa sialle kärsimystä myös myöhemmin elämässä. Saparo mittaa sikojen hyvinvointia: stressaantunut sika syö kaverinsa häntää, siksi se typistetään muualla, mutta Suomessa panostetaan hyvinvointiin ja virikkeisiin, eikä häntää siten tarvitse typistää. 

Suomalainen sika on terve 

Suomessa puuttuu monta muissa maissa yleistä sikatautia, kuten porsasyskä ja PRRS. Kansallisen vastustusohjelman ansioista salmonella on erittäin harvinainen, ja se pystytään myös heti rajaamaan ja hävittämään. Hyvän terveystilanteen vuoksi lääkkeiden käyttö on vähäistä. 

Antibioottien käyttö yksilöllistä ja vastuullista 

Suomessa sikataloudessa käytetään vain vähän tai ei ollenkaan antibiootteja ja se on aina yksilölääkintää sekä perustuu eläinlääkärin määräykseen. Suomalainen sikatalous ei ole heikentämässä antibioottien tehoa luomalla resistenssejä bakteereita eikä tuotteissa ole jäämiä lääkinnästä. Muualla maailmassa nämä ovat vakavia ongelmia. 

Suomalaiset siat voivat hyvin 

Suomalaiset siat ovat hyvinvoivia. Niillä on enemmän lattia-alaa kuin lajitovereillaan muissa maissa. Suomessa sioista pidetään hyvää huolta. Säännöllisillä eläinlääkärikäynneillä valvotaan tuotanto-olosuhteita ja varmistetaan eläinten terveys sekä hyvä kunto.

Virikkeitä ja tilaa 

Virikemateriaalit antavat sioille puuhasteltavaa ja parantavat niiden hyvinvointia. Suomalaisissa sikaloissa sioilla on myös riittävästi tilaa. Kaksi kolmasosaa karsinan lattiaalasta pitää olla umpinaista. 

Siat syövät lähiviljaa 

Kaikki suomalaiset siat syövät kotimaista viljaa. Monella tilalla siat syövät omalla tilalla viljeltyä ja lähiseudun tiloilta ostettua rehua. Sikojen rehustuksessa hyödynnetään myös laajalti elintarviketeollisuuden sivutuotteita kuten mäskiä. Sikojen rehussa käytetään soijaa lisävalkuaisen lähteenä. Viime vuosina soijan käyttö on kuitenkin vähentynyt merkittävästi ja sitä käytetään 5-8 %. Osa sikatiloista ei käytä soijaa lainkaan. Soija korvataan yhä enenevässä määrin kotimaisella rehuherneellä ja härkäpavulla.

Ravinteet kiertoon 

Sikatilat ovat ravinteiden kierrätyksen mestareita. Sian lannassa on arvokkaita ravinteita: typpeä, fosforia ja kaliumia. Ne ovat päärakennusaineita viljan kasvattamisessa. Sika siis tuottaa lannoitteen omalle rehulleen. Todellista kiertotaloutta!

ASF uhkana

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on helposti leviävä sikojen ja villisikojen verenvuotokuumetauti, joka ei tartu ihmiseen. Valitettavasti ihminen voi tietämättömyyttään sitä kuitenkin helposti levittää. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta lähialueilla muun muassa Virossa ja Venäjällä tautia on todettu. Matkailijoiden on tärkeä tiedostaa, että taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi merkittäviä tappioita niin sianlihantuottajille kuin lihateollisuudellekin. 


aiheet: sianliha, lihantuotanto, sianlihantuotanto

Suositellut artikkelit

1

12.12.2019

Kotimainen kinkku on joulun kunkku

12.12.2019

Kotimainen kinkku on joulupöydän kunkku tänäkin jouluna. Kolme neljästä suomalaisesta aikoo syödä jouluna kinkkua. Kinkun ostavista liki kaksi kolmesta hankkii kotimaisen kinkun. Eniten kinkku maistuu 45-54...

Mitä on vastuullisesti tuotettu liha?  Mikä lihantuotannossa mietityttää eniten? Onko se ilmastonmuutos vai kenties tuotantotapa. Tuleeko turvallinen ja...