Takaisin Sianlihantuotanto

Artikkeli – Kotieläimet ja maito

Sianlihantuotanto

28.06.2019

Suomessa oli vuonna 2021 noin 800 sikatilaa, joista suurin osa sijaitsee lounaisessa ja läntisessä Suomessa. Tiloista puolella on emakoita. Näillä emakkotiloilla syntyy uusia porsaita, joista puolet jää emakkotiloille ja toinen puoli menee tiloille, jotka ainoastaan kasvattavat lihasikoja.  

Sikatilojen määrä on vähentynyt nopeasti EU-jäsenyyden aikana. Vuonna 1995 niitä oli vielä 6 200 kpl. Vaikka tiloja on vähemmän, tuotetaan sianlihaa enemmän kuin kaksikymmentä vuotta sitten.  

Viime vuosina sianlihan tuotanto on hieman kasvanut, joskin vuonna 2021 Suomessa tuotettiin 176 milj. kg sianlihaa eli tuotanto pysyi samalla tasolla. Vuonna 2022 tuotanto tulee laskemaan. Sianlihan kulutus väheni 2 prosenttia vuonna 2021 ja oli 160 miljoonaa kiloa. Henkilöä kohden se on 28,8 kiloa.  Vuonna 2022 kulutuksen lasku hidastuu. Sianlihan kulutuksen kotimaisuusaste oli 2021 85 prosenttia.  

Miksi suomalainen sianlihantuotanto on maailman parasta? 
  

Suomalaisella sialla on saparo 

Suomi kuuluu niihin harvoihin EU-maihin, joissa sianlihan tuotannossa ei typistetä saparoja. Saparon typistäminen on kivulias toimenpide, joka aiheuttaa sialle kärsimystä myös myöhemmin elämässä. Saparo mittaa sikojen hyvinvointia: stressaantunut sika syö kaverinsa häntää, siksi se typistetään muualla, mutta Suomessa panostetaan hyvinvointiin ja virikkeisiin, eikä häntää siten tarvitse typistää.  

Suomalainen sika on terve  

Suomessa puuttuu monta muissa maissa yleistä sikatautia, kuten porsasyskä ja PRRS. Kansallisen vastustusohjelman ansioista salmonella on erittäin harvinainen, ja se pystytään myös heti rajaamaan ja hävittämään. Hyvän terveystilanteen vuoksi lääkkeiden käyttö on vähäistä.  

Antibioottien käyttö yksilöllistä ja vastuullista  

Suomessa sikataloudessa käytetään vain vähän tai ei ollenkaan antibiootteja ja se on aina yksilölääkintää sekä perustuu eläinlääkärin määräykseen. Suomalainen sikatalous ei ole heikentämässä antibioottien tehoa luomalla resistenssejä bakteereita eikä tuotteissa ole jäämiä lääkinnästä. Muualla maailmassa nämä ovat vakavia ongelmia.  

Suomalaiset siat voivat hyvin  

Suomalaiset siat ovat hyvinvoivia. Niillä on enemmän lattia-alaa kuin lajitovereillaan muissa maissa. Suomessa sioista pidetään hyvää huolta. Säännöllisillä eläinlääkärikäynneillä valvotaan tuotanto-olosuhteita ja varmistetaan eläinten terveys sekä hyvä kunto. 

Virikkeitä ja tilaa  

Virikemateriaalit antavat sioille puuhasteltavaa ja parantavat niiden hyvinvointia. Suomalaisissa sikaloissa sioilla on myös riittävästi tilaa. Kaksi kolmasosaa karsinan lattia-alasta pitää olla umpinaista.  

Siat syövät lähiviljaa  

Kaikki suomalaiset siat syövät kotimaista viljaa. Monella tilalla siat syövät omalla tilalla viljeltyä ja lähiseudun tiloilta ostettua rehua. Sikojen rehustuksessa hyödynnetään myös laajalti elintarviketeollisuuden sivutuotteita kuten mäskiä. Sikojen rehussa käytetään soijaa lisävalkuaisen lähteenä. Viime vuosina soijan käyttö on kuitenkin vähentynyt merkittävästi ja sitä käytetään 5-8 %. Osa sikatiloista ei käytä soijaa lainkaan. Soija korvataan yhä enenevässä määrin kotimaisella rehuherneellä ja härkäpavulla. 

Ravinteet kiertoon  

Sikatilat ovat ravinteiden kierrätyksen mestareita. Sian lannassa on arvokkaita ravinteita: typpeä, fosforia ja kaliumia. Ne ovat päärakennusaineita viljan kasvattamisessa. Sika siis tuottaa lannoitteen omalle rehulleen. Todellista kiertotaloutta! 

ASF uhkana 

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on helposti leviävä sikojen ja villisikojen verenvuotokuumetauti, joka ei tartu ihmiseen. Valitettavasti ihminen voi tietämättömyyttään sitä kuitenkin helposti levittää. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta lähialueilla muun muassa Virossa ja Venäjällä tautia on todettu. Matkailijoiden on tärkeä tiedostaa, että taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi merkittäviä tappioita niin sianlihantuottajille kuin lihateollisuudellekin.  


aiheet: sianliha, lihantuotanto, sianlihantuotanto