null SOMPA-hankkeen viljelijäwebinaarin tallenne

Artikkeli – Maaseutuympäristö

SOMPA-hankkeen viljelijäwebinaarin tallenne

18.3.2021

Jäsenwebinaarissa 15.3. tutkijat LUKE:sta ja SYKE:stä esittelivät mahdollisuuksia Suomen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Turvemaidemme päästöt metsistä ja pelloilta ovat SOMPA- ja ILMAVA- tutkimusten valossa suuria, yli liikennepäästöjen, mutta niin ovat myös mahdollisuuden päästövähennyksiin.

Miten tulokset heijastuvat elinkeinoihimme? Onko metaanilla sittenkään merkitystä? Entä maan muokkauksella turvepelloilla? Myös kerääjäkasvien jopa päästöjä lisäävä tulos herättää kysymyksiä, joten tutkimusta ja vuoropuhelua on jatkettava. Mukana jäsentemme ansiokkaat kommenttipuheenvuorot suometsistä ja turvepelloilta.

   Voit katsoa tallenteen myös täältä.

Tilaisuuden ohjelma

13:30-13:35 Tervetuloa, Liisa Pietola MTK
13:35-13:55 Maankäyttösektorin ilmastotoimet – potentiaaliset toimet ja arvio niiden vaikutuksista kasvihuonekaasujen päästöihin ja nieluihin (ILMAVA-hankkeen tuloksia), Aleksi Lehtonen, Luke
13:55-14:15 Päästövähennystoimet turvemaapelloilla, Kristiina Regina, Luke
14:15-14:35 Kosteikkoviljelyn tuoteketjuilla turvemaiden päästöjä alas kannattavasti, Tuomas Mattila, SYKE
14:35-14:45 Viljelijänäkökulma, Mika Räbinä
14:45-15:05 Päästövähennystoimet turvemaametsissä, Sakari Sarkkola, Luke
15:05-15:15 Metsänomistajanäkökulma, Matti Heikkilä
15:15-15:30 Keskustelua, kysymyksiä

 


Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Henrietta Dahlman

viestinnän suunnittelija

Some ja digi, graafinen ilme

+35820 413 2367

+35840 920 9877

aiheet: sompa, tallenne