null Suomen metsänieluilla ei saa maksattaa muiden EU-maiden ilmastotavoitteisiin pääsyä

Tiedote

Suomen metsänieluilla ei saa maksattaa muiden EU-maiden ilmastotavoitteisiin pääsyä

22.4.2021

EU:n ilmastolaista saavutettiin alustava sopu EU:ssa. Lain myötä EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä kirjataan oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi ja ilmastolakiin sisällytetään EU:n vähintään 55 prosentin ilmastotavoite vuodelle 2030.  MTK:n mielestä EU-ilmastotavoitteiden kiristäminen on tarpeen ja on hyvä, että hiiliviljelylle luodaan mahdollisuuksia. Hiiliviljely on kuitenkin määriteltävä selkeästi. Hiiliviljelynä MTK näkee kaiken viljelytoiminnan, joka pyrkii vähentämään maan multavuuden katoa tai lisäämään maan hiilipitoisuutta.

Päästövähennykset sovittiin ensisijaiseksi, mutta nielutavoite on tulossa mukaan. Nyt saavutettu alustava neuvotteluratkaisu tuodaan vielä jäsenmaiden edustajien sekä Euroopan parlamentin virallisesti hyväksyttäväksi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen totesi tiedotteessaan 21.4., että ”tavoitteet on asetettava aina tuoreimman tieteellisen tiedon varassa”. MTK alleviivaa, että keskeistä on se, että yhteisen nielutavoitteen täyttämiseen hyväksytään luonnontieteelliset nielut kokonaisuudessaan ilman erillisiä vähennyksiä.

Maa- ja metsätalous ovat ainoat toimialat, jotka sitovat hiilidioksidia. Jatkossakin Suomessa on varmistettava metsäalan uudet investoinnit, sillä biotaloudella saadaan korvattua fossiilitaloutta.   

MTK muistuttaa, että Suomessa ei ole kattavaa pellon hiilensidonnan inventointia. Tutkimusta tarkennetaan parhaillaan, jotta viljelymenetelmien vaikutuksille saataisiin luotettavuutta. Erityisesti turvepeltojen päästöjen laskentaan ja kivennäismaiden hiilensidontaan tarvitaan pikaisesti työkaluja ilmastokestävämmän ruuantuotannon edistämiseksi.

–  Mittauksilla ja sidontakertoimilla on kiire, sillä maankäyttösektoria koskevaa lainsääntöä ei voi laatia ilman luotettavaa tietopohjaa, toteaa MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014