null MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

Lausunto

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

20.10.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. MTK pitää tärkeänä, että 5 § Tuettavat hankkeet kohdan 4) teollisuuden energiaprosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen voidaan laskea myös biokaasun tuotantohankkeet, joilla vähähiilistämiseen pyritään. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto