null 9. Ja 10. Vientipolku: Suunnittelusta tosi toimiin.

Artikkeli – Yrittäminen

9. Ja 10. Vientipolku: Suunnittelusta tosi toimiin.

8.6.2020

Tässä vaiheessa viimeistellään tuote, brändi ja tarina, sekä markkinointisuunnitelma, valittua kohdemarkkinaa ja aiemmin selvitettyjä tarpeita vastaamaan. Syvempi, tuote ja markkinakohtainen selvitys vaatii yrityksen omia resursseja. Julkiset palvelut voivat tukea tätä selvitystyötä rahoitusinstrumenteilla ja olemassa olevien resurssien mukaan.


9. Toimenpide vaihe

Toimenpiteet vaiheessa hiotaan tuote lopulliseen muotoonsa, vastaamaan polun aiempien selvitysten perusteella valittuja markkinoita, jakelukanavia ja asiakassegmenttejä. Tuotantoon, tuotekehitykseen, pakkaukseen, brändäykseen ja muuhun tuotteen viimeistelyyn voi hakea apua ja tukea alan erityisosaajilta. Alalla on useita kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, jotka voivat auttaa. Yhteistyö on myös tässä valttia.

Business Finlandin Expert Search -palvelu on rakennettu oikean konsulttipalvelun löytämisen helpottamiseksi. Palvelua uudistetaan loppuvuodesta 2020. Tällä hetkellä palvelun hakukriteereissä ei pysty erottamaan esimerkiksi pakkaukseen, tuotekehitykseen tai brändäykseen kohdistuvaa tukea. Tämän vuoksi onkin hyvä kuunnella asiantuntijoiden tai muiden vientikokemusta jo omaavien elintarvikeyritysten kokemuksia konsulttia valittaessa. Muista, että tarpeisiisi parhaiten sopiva palvelu tai yhteistyökumppani voi löytyä myös kohdemaasta.
 

Tukea ja ohjausta voit kysyä myös esim. Food from Finlandin ruokatiimiltä. FFF voi tarjota palveluita tähän vaiheeseen esimerkiksi koulutusten tai yhteistyöprojektien muodossa.
 

10. Markkinointisuunnitelma-vaihe

Markkinointisuunnitelman viimeistelemiseksi kannattaa tarkastella prosessia esimerkiksi Markkinoinnin 7P -mallin kautta.

Hahmota, mihin käytännön toimiin yrityksesi tarvitsee vielä lisää resursseja ja apuja vientitoimien alkuun saattamiseksi ja ylläpitämiseksi?


Resursseja viennin operatiivisensuunnittelun vaiheeseen:


Konsulttiapua

 • Yrityksen on mahdollista hakea ulkopuolista konsulttiapua toimenpiteiden ja markkinointisuunnitelman viimeistelemiseksi esim. Business Finlandin Expert Search -palvelun kautta.  
 • Konsultinvalintaan sparrausta löytyy Business Finlandin julkaisemasta  Konsultinvalintaoppaasta.


Rahoitusta

Business Finlandin rahoitusinstrumenttien avulla voit testata liiketoimintakonseptin toimivuutta uudella vientimarkkinalla, kehittää kansainvälisessä kasvussa tarvittavaa osaamista, kehittää ja pilotoida kansainvälisesti menestyviä tuotteita ja palveluita sekä parantaa innovaatioprosessia ja johtamista.

 • Erityisesti Tempo-rahoitus on rakennettu yrityksen kasvuvision toteutumiseen tähtäävän toiminnan kehityksen tukemiseksi. Mm. kohdemaa kohtaisia tuotetestauksia voidaan tehdä osana Tempo-projektia. Yrityksellä on oltava Tempo-projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.
 • Laina-, vientitakuu- ja takausasioissa voit kääntyä esimerkiksi Finnveran puoleen.
 • ELY-keskukset myöntävät pk-yrityksille avustuksia kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua tai yrityksen muuta merkittävää kehittämistä.
 • Eri rahoituskanavista ja muodoista (tuet, avustukset, sijoitus, lainat ja kumppanuudet) voit saada tietoa myös esim. Vakuudeton-sivustolta.


Yhteistyö ja verkostot


Elintarvikefaktaa markkinointiviestinnän tueksi
 • Luken Ruokafakta-sivusto esittää tilastotietoa suomalaisen ruuantuotannon sijoittumisesta kansainvälisessä vertailussa kymmenien tunnuslukujen valossa. Palveluun on koottu kuluttajille ja elintarvikealan yrityksille sekä medialle käyttökelpoisessa muodossa tietoa elintarvikeryhmittäin esimerkiksi ruuan torjunta-aine- tai antibioottijäämistä ja tuotantotavoista.

   
 • Arcticfood form Finland -sivusto 
 • Arktiset Aromit ry -sivuilta löydät luonnontuotealan faktaa (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet)
 • Materiaalia maakuvan tukemiskeksi voit hakea Finland Toolboxista.


aiheet: vientipolku, operatiivinen suunnittelu

Suositellut artikkelit

Logistiikka (Logistics) tarkoittaa viennissä tuotteiden ja palvelujen ostamista, varastoimista ja kuljettamista siten, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja siten, että...

Asiakassuhteen luominen voi alkaa missä kohdassa polkua tahansa. Tärkeintä on aloittaa suhteen luominen ajoissa ja ymmärtää, että sen muodostumiseksi tarvitaan aikaa, kärsivällisyyttä ja paikallista läsnäoloa....