null Tarvitsemme lisää ruokavientiä

Blogi – Kotimainen ruoka

Tarvitsemme lisää ruokavientiä

5.9.2017

Ruokavientimme kasvattaminen on suomalaisen viljelijän ja koko Suomen maatalouden tulevaisuuden menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Yhä avoimemmilla kansainvälisillä markkinoilla ruoan tuonti ja tuontipaine Suomeen kasvaa koko ajan. Kyetäksemme säilyttämään tuotantomme ja jalostuksen Suomessa, on myös alan viennin kasvettava. Toisaalta myös suomalaisen viljelijän on voitava hyötyä ruoan kasvavasta globaalista kysynnästä tulevaisuudessa.

Elintarvikeviennin äkillinen loppuminen Venäjälle loppukesällä 2014 sekoitti koko Euroopan ruokamarkkinat. Erityisen voimakkaasti vaikutukset tuntuivat meillä Suomessa. Johtopäätös tapahtuneesta on se, että alan vientimme oli liian riippuvainen Venäjästä. Toinen johtopäätös on se, että suomalainen viljelijä joutui jälleen kerran suurvaltapolitiikan maksumieheksi.

Koetun ja yhä jatkuvan kriisin myönteinen seuraus on ollut se, että Suomessa on havahduttu toimenpiteisiin ruokaviennin edistämiseksi. Jo hyvin pian Venäjän kriisin jälkeen käynnistettiin Team Finland -toimijoiden, elintarviketeollisuuden sekä alan yritysten vientiohjelma Food from Finland. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa ruokavientimme arvo vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman puitteissa on tehty hyvää työtä ja tuloksiakin alkaa vähitellen näkyä. MTK tukee vahvasti vientiohjelmaa ja edistää sen tavoitteita.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus kirjasi ohjelmaansa tavoitteen parantaa elintarvikkeidemme kauppatasetta 500 miljoonalla eurolla. Konkreettisia toimenpiteitä tavoitteen toteuttamiseksi ovat olleet esimerkiksi Eviran vientihanke sekä budjettipanostukset maataloustuotteiden menekin ja viennin edistämiseen. Kansallisen tuen neuvotteluissa päätettiin viime vuonna, että vuoden 2016 lisäbudjettiin sisällytetyistä maatalouden kriisirahoista 5 miljoonaa kohdennetaan maataloustuotteiden menekinedistämiseen. Äskettäisessä budjettiriihessään hallitus päätti lisäksi 3,5 miljoonan euron kohdentamisesta erityisesti elintarvikeviennin edistämiseen.

Myös MTK:ssa on ryhdytty toimiin viennin edistämiseksi. Kuluvan vuoden alussa MTK:ssa perustettiin erityinen vientitiimi, jonka tehtävänä on koordinoida ja valmistella toimenpiteitä suomalaisten elintarvikkeiden viennin edistämiseksi. MTK:n johtokunta kävi äskettäin laajan keskustelun järjestön roolista tällä saralla ja asian käsittelyä jatketaan syksyn aikana. Nyt on työn aika.

EUROOPASTA JA EU:STA

Simo Tiainen, johtaja, MTK


Olen Itä-Suomesta opintielle ja maailmalle lähtenyt maatilan poika.
Bryssel ja EU ovat vuosien varrella tulleet tutuksi eri työtehtävissä, mm. MTK:n Brysselin toimistossa. Nykyinen tehtäväni Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) jäsenenä vie minut edelleen säännöllisesti Brysseliin.
Asun Vantaalla, vietän kesäni pääosin Tuusulassa ja kotitilani Savonlinnassa on edelleen tärkeä paikka. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Helena ja kolme opiskelevaa lasta. Harrastan liikuntaa ja musiikkia.
Tässä blogissa käsittelen erityisesti ajankohtaisia EU-aiheisia teemoja.