Takaisin Tuotevastuuvakuutus sisältyy MTK:n jäsenmaksuun

Artikkeli – Jäsenyys

Tuotevastuuvakuutus sisältyy MTK:n jäsenmaksuun

01.08.2023

Tuotevastuuvakuutus on MTK-yhdistysten jäsenille neuvoteltu jäsenetu, joka sisältyy jäsenmaksuun. Vakuutusehtojen korvaussäännösten muuttamisesta on sovittu 1.1.2016 alkaen. Tuottaja on tuotevastuulain mukaan vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on aihetta odottaa.

MTK:n jäsenen tuotevastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun vahinko johtuu tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta ja josta vahingosta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus ei korvaa esimerkiksi vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen.

Vakuutus on voimassa kaikilla maa- ja metsätaloutta harjoittavilla tuottajayhdistysten henkilöjäsenillä. Vakuutus koskee myös maa- tai metsätilaan liittyviä maaseutuyrityksiä.

LähiTapiola tuotevastuuvakuutuksen kumppani

Tuotevastuuvakuutuksessa MTK:n yhteistyökumppanina on LähiTapiola. Tarkempia tietoja vakuutuksesta saa LähiTapiolan alueyhtiöiden maatilayhteyshenkilöiltä tai LähiTapiolan toimistoista, joihin myös jätetään korvaushakemukset. Lisätietoja vakuutuksesta voi kysyä myös MTK-liitoista.

Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja tarkista tuotevastuuvakuutuksen riittävyys yrityksesi tarpeisiin.

Linkit


aiheet: vakuutusedut