Takaisin Maatiloilla pakataan eri tuotteita, mutta kuinka paljon? - vastaathan kyselyyn viimeistään 15.3

Uutinen – Yrittäminen

Maatiloilla pakataan eri tuotteita, mutta kuinka paljon? - vastaathan kyselyyn viimeistään 15.3

09.03.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta oli lausunnolla vuodenvaihteessa ja valmistelu jatkuu edelleen. Nimestään huolimatta säädösesitys sisältää myös maaseudun toimijoille merkittäviä kysymyksiä.  Yksi näistä koskee pakkauksia ja pakkausten tuottajavastuujärjestelmää, jolla vastataan mm. EU:n pakkausjätteitä koskeviin kierrätysvaatimuksiin. ​Pakkausjätteitä syntyy muovi-, paperi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja puupakkauksista. ​ 

 

Mitä pakkaukset ja pakkaaminen on? 


Pakkauksella tarkoitetaan tuotetta, joka on tarkoitettu säilyttämään tai suojaamaan ainetta tai esinettä, helpottamaan sen esillepanoa taikka mahdollistamaan sen käsittely tai kuljetus tuottajalta kuluttajalle tai muulle käyttäjälle.​ 

​Pakkaamista ei ole määritelty selkeästi. Alan käytäntö on, että yritys, joka omistaa tuotteen sen pakkaushetkellä, on tuottajavastuussa. 

Maa- ja puutarhataloudessa hyödynnetään monenlaisia pakkauksia, joista on alla esimerkkejä. Sama tuote voidaan pakata useampaan kertaankin. Esimerkiksi tuote pakataan ensin pussiin, joka suljetaan narulla. Pussit kootaan laatikkoon, joita pinotaan lavalle ja laatikoiden ympärille vedetään muovikelmu.  Esimerkkejä pakkauksista ovat:

- Siemenpakkaamot: suursäkit, pikkusäkit, puulavat​.
- Puutarhatuotteet: paperi- ja muovipussit, pahvi- ja puulaatikot, puulavat, ruukut.​
- Rehumyynti: paalikalvot ja -verkot, suursäkit, pikkusäkit, puulavat, narut​.
- Kananmunat: kennot, laatikot, puulavat​.
- Liha: muovikalvot ja -pussit, muovilaatikot, pahvilaatikot, puulavat.​ 
- Maito, ternimaito: pullot ym. astiat, laatikot, korkit ja kannet, rullakot.​ 
- Jalostetut elintarvikkeet: eri materiaaleista valmistetut purkit, tölkit, pullot, laatikot ja pussit,
muovikalvot, puulavat, tölkkien kannet, kartonkipakkaukset, rullakot, leipomolaatikot, paperi, esittelypakkaukset​.
-Klapit: suursäkit, laatikot, muovikalvot, puulavat.​ 
 

Pakkausten tuottajavastuu muuttuu 
 

Nykyisen kansallisen lainsäädännön mukaan pakkausalan tuottajia ovat tuotteiden pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, jos niiden liikevaihto on vähintään 1 miljoonaa euroa vuodessa. Tuottajavastuuvelvoitteita koordinoi RINKI Oy ns. yhden luukun periaatteella. Yli 1 milj. euron yrityksiä on rekisteröitynyt RINKIin noin 4 300 kpl, joista vain 35 on maa- ja puutarhatalouden yrityksiä. 

Jatkossa pakkausten tuottajavastuusääntelyssä ei enää olisi 1 milj. euron liikevaihtorajaa mm. EU-säädöksistä johtuen. Tämä toisi tuottajavastuun piirin tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia maa- ja puutarhatalouden yrittäjiä. Toisaalta pakkausten tuottajavastuullisten yritysten määrää pyrittäisiin esityksen mukaan rajaamaan uudella palvelupakkausmallilla, mutta onko esitetty rajaus riittävän tehokas. Tuottajan omassa käytössä olevat pakkaukset ovat tuottajavastuuvelvoitteen ulkopuolella.​ 

Helmikuussa asiasta oli myös artikkeli Maaseudun tulevaisuudessa.  

 

Vaikuta valmisteluun kyselyyn vastaamalla 
 

Hallituksen esityksen luonnoksessa muutosten vaikutusta maatiloille ja muille maaseudun yrittäjille oli arvioitu vain karkeasti, koska valmistelijoilla ei ole ollut käytettävissä tarvittavaa tietoa. Tätä tietovajetta pyritään täydentämään oheisella kyselyllä. Tuloksia hyödynnetään suoraan jätelain muutoksen viimeistelyssä, kun pyritään ratkaisemaan, miten pakkausten tuottajavastuukysymys hoidetaan siten, että säätelystä ei muodostuisi kohtuutonta hallinnollista eikä taloudellista taakkaa eri osapuolille. 

Toivomme, että mahdollisimman moni teistä vastaisi tähän nimettömänä toteutettavaan kyselyyn. Vastaukset pyydetään lähettämään viimeistään tiistaina 15.3.2022. Jos saatte tämän kyselyn useampaa kautta tai useamman viestin yhteydessä, niin vastaattehan vain yhden kerran.  

Suuret kiitokset jo etukäteen! 

Siirry tästä kyselyyn. 

 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisestaAiri Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358 40 075 5454

Satu-Marja Tenhiälä

asiantuntija, kv-metsäasiat

+358 20 413 2630

+358 40 508 4477

aiheet: mtk, tuottajavastuu