null Jäsenrekisteripalvelut uudistuvat - mistä on kysymys?

Blogi – Jäsenyys

Jäsenrekisteripalvelut uudistuvat - mistä on kysymys?

28.10.2019

Yhtenäiset jäsenpalvelut MTK- ja mhy-kentälle rakennetaan vuoden 2020 aikana.

Jäsenrekisteripalveluiden uudistus aloitettiin vuoden 2019 alkupuolella. Esiselvityksessä kartoitettiin nykyinen järjestelmäkartta ja liittyvät ratkaisut.

Tuloksena oli selkeä suositus yhdistää koko MTK-kentän jäsenrekisteripalvelut yhdelle, modernille, tietoturvalliselle ja kustannustehokkaalle palvelualustalle. Markkinakartoituksen ja kilpailutuksen jälkeen on uuden jäsenrekisteripalvelukokonaisuuden rakentaminen päästy aloittamaan lokakuussa 2019. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota  koko järjestökentälle yhtenäinen palvelualusta, jonka avulla kaikki yhdistykset - sekä suuret että pienet - voivat käyttää tehokkaita, digitaalisia palveluita. Jäsenrekisteri- ja laskutustoimintojen hyvän hallittavuuden ja automaation lisäksi haetaan kilpailuetua kattavista digitaalisista viestinnän, vaikuttamisen ja tiedonhallinnan palveluista. 

Tavoiteaikataulu uuden palvelualustan toteuttamiselle on vuosi 2020 siten, että alusta on hyvin käytettävissä vuoden loppuun menessä kaikille yhdistyksille ja liitoille. Vuoden 2020 jäsenlaskutus tehdään vielä vanhoilla järjestelmillä, mutta 2021 laskut lähtevät uudesta palvelusta.


Keskeiset kehitystavoitteet

  • Yhtenäinen, kaikkien asianosaisten käytettävissä oleva, eheä jäsentieto mahdollistaa tiedon rikastamisen edunvalvontatyön tarpeisiin.

  • Yhtenäinen ja keskitetty laskutus mahdollistaa jäsenille yhden, helposti ymmärrettävän yhden laskun​.

  • Kohdennetun ja kaksisuuntaisen viestinnän mahdollistaminen kaikilla toiminnan tasoilla.

  • Keskitetty, yhtenäinen ja luotettava teknologia säästää kustannuksissa, parantaa palveluiden saatavuutta ja tietoturvallisuutta sekä helpottaa hallittavuutta.​

 

Lisätietoja hankkeesta: Timo Hyvönen, timo.hyvonen@mtk.fi

Suositellut artikkelit

Mikä tulee uuden jäsenpalvelumme nimeksi?