null Väliaikainen poikkeaminen

Lausunto

Väliaikainen poikkeaminen

15.4.2021

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 53/2021 vp) eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n puolesta kiitän mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä.

Hallituksen esitys on perusteltu ja mahdollistaa yhdistysten kokousten järjestämisen turvallisesti. Kokouksiin osallistumista helpottavien poikkeusten voimassaoloa on syytä jatkaa esitetyllä tavalla. Esitettyjä poikkeusmenettelyjä tullaan järjestöön kuuluvissa yhdistyksissä laajalti käyttämään, jos laki tulee voimaan esitetyssä muodossa.

Pyydettynä lausuntona ilmoitan valiokunnalle, että MTK pitää hallituksen esitystä hyvänä ja perusteltuna. Esitetty määräaikainen poikkeuslaki antaa yhdistyksille mahdollisuuden järjestää kokoukset lainmukaisesti ja turvallisesti.


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878

aiheet: lausunto, lausunnot