Sisältöjulkaisija

angle-left null Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021

Lausunto

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021

23.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kannattaa Valtioneuvoston asetuksen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021 yleisiä tavoitteita.

MTK pitää erittäin tärkeänä, että Valtioneuvoston asetuksessa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021 pidetään kiinni perustelumuistiossa todetusta, että infrastruktuuritukea olisi mahdollista myöntää maatilan yhteydessä toteutettavalle hankkeelle, jossa kaasutankkausasema tai latausjärjestelmä olisi käytössä maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella ja täyttäisi 5 §:n 3 momentin 1 kohdassa säädetyn lataus- ja tankkauspisteen julkisuutta koskevan edellytyksen.

MTK muistuttaa, että maatilojen yhteyteen toteutettavilla hankkeilla vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon laajentaminen mahdollistuisi myös harvaan asutuille alueille, jossa markkinaehtoisesti syntyvän jakeluinfran syntymisen edellytykset ovat merkittävästi heikommat. Pitkien kuljetusetäisyyksien maassa tämä on huomionarvoinen asia. MTK:n näkemyksen mukaan lainsäätäjän tahtotila maatilojen mahdollisuudesta osallistua rahoitettaviin hankkeisiin jää asetustekstissä avoimeksi. Tarjouskilpailun edellytyksenä on, että se on järjestettävä tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla. Näin ollen ei liene tarkoituksenmukaista rajata jonkin toimialan yrityksiä kategorisesti tarjouskilpailujen ulkopuolelle, jos ne pystyvät tuottamaan vaihtoehtoisten käyttövoimien parempaa saatavuutta kuluttajille.

MTK kannattaa asetuksen 8§ esitettyjä tuen kohdentamisen periaatteita ja uskoo, että käytettävissä olevat varat tulevat käytetyiksi varsin nopeasti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija