null Vihreää energiaa maalta

Artikkeli – Energia

Vihreää energiaa maalta

17.8.2015

Suomen uusiutuvat energiavarat sijaitsevat lähes kokonaan maaseudulla. Vihreän energian käyttö on mahdollisuus erityisesti maaseudun yritystoiminnalle.

MTK:n tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä bioenergian osuus energian kulutuksesta on 38 %. Tavoitteen saavuttamisessa puun energiakäytön lisääminen on keskeistä. Turvetta, biokaasua ja biomassoja tarvitaan tavoitteen täyttämiseksi.

Toteutuessaan tavoite auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta, lisää energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä luo pohjaa innovatiiviselle bioenergia-alan vientiosaamiselle. Alan yritystoiminta luo 10 000 – 15 000 lisätyöpaikkaa koko tuotantoketjussa. Aluetaloudellisesti bioenergialla on maaseudulle suuri merkitys.

MTK toimii siten, että uusiutuvan energian lisäystavoitteet toteutuvat ja tuovat maaseudulle työtä ja tuloja. 

Ammoniumsulfaatti on vaihtoehto typpilannoitukseen

Biokaasulaitoksella syntyvä rejektivesi on hyvin typpipitoista. Envor Biotech Oy on rakentanut vuoden 2013 aikana rejektivesien käsittelyyn soveltuvan typenpoistolaitoksen, joka tuottaa ammoniumsulfaattia.

Typenpoistolaitos ottaa talteen biokaasulaitoksen rejektivesien sisältämästä typestä 90–95%. Prosessin lopputuotteena saatava ammoniumsulfaatti soveltuu esim. maatalouden ja teollisuuden käyttöön.

Envor Biotechin biokaasulaitokseen tulee vuosittain biojätettä 60 000 tonnia. Jätteen käsittelyprosessissa otetaan talteen typpeä noin 190 tonnia vuodessa. Prosessiin lisätään rikkiä noin 220t vuodessa. Näistä syntyy lannoitteeksi kelpaavaa ammoniumsulfaattia noin ”25 rekkaa vuodessa josta typpeä 5 rekkaa”

Ammoniumsulfaatti sisältää kasveille tarpeellista typpeä ja rikkiä

1m3 biokaasulaitoksen jätevettä sisältää n. 2kg liukoista typpeä. Prosessissa valmistuva ammoniumsulfaatti on 35-prosenttinen liuos ja 1 m3 valmista lannoiteliuosta sisältää 91kg typpeä ja 102kg rikkiä.

Ammoniumsulfaatilla on useita käyttökohteita ja -tapoja maataloudessa

Ammoniumsulfaatti korvaa teollisesti valmistettuja lannoitteita. Sitä voidaan käyttää mm. lannoitteena kylvön yhteydessä tai kasvuston orasvaiheessa. Se voidaan levittää kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä tai lisäämällä ammoniumsulfaattia lietesäiliöön ja levittämällä lietteen levityksen yhteydessä.


aiheet: bioenergia, energia, uusiutuva energia

Suositellut artikkelit

1

17.08.2015

Tuulesta temmattua kasvua

17.08.2015