null MTK:n Malila Pohjois-Karjalassa: Viljelijän ja maanomistajan oikeusturva vaatii hallitukselta toimenpiteitä

Tiedote – Yrittäminen

MTK:n Malila Pohjois-Karjalassa: Viljelijän ja maanomistajan oikeusturva vaatii hallitukselta toimenpiteitä

3.12.2019

Viljelijän oikeusturva ei ole kehittynyt EU-jäsenyyden aikana myönteiseen suuntaan. MTK:n lakimies Vesa Malila huomautti MTK-Pohjois-Karjalan syyskokouksessa, että Suomen hallituksen pitäisi olla huolissaan maanomistajien, viljelijöiden ja muiden pienyrittäjien oikeusturvasta.

– MTK:n valtuuskunta kiinnitti kokouksessaan erityistä huomiota maanomistajan oikeusturvaan. Edellytämme, että lunastuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain tulossa olevien muutosten avulla yksityisen omaisuuden sosialisointi on yksiselitteisesti kiellettävä, Malila painottaa.

Omistusoikeuden suoja parantamisen lisäksi hallituksen on syytä tehdä muitakin viljelijöiden oikeusturvan parantamiseen tähtääviä päätöksiä. Esimerkiksi riitojen ratkaisutoimintaa on kehitettävä siten, että viljelijöillä ja muillakin pienyrittäjille olisi taloudellisesti mahdollista pitää kiinni lainmukaisista oikeuksistaan.

– Taloudelliselta intressiltään pienehköjä yritysten välisiä riita-asioita ei todellisuudessa viedä aina tuomioistuimen ratkaistaviksi, koska pelätään oikeudenkäynnistä aiheutuvaa kuluriskiä. Tarvitaan luotettavaa, nopeaa ja halpaa tapaa ratkaista riita asianosaisia tyydyttävällä tavalla. Olisi erinomaisen hyödyllistä yrittäjyys- ja oikeuspolitiikkaa, jos perustettaisiin kuluttajariitalautakunnan mallin mukainen asiantuntijaelin, joka antaisi ratkaisusuosituksia pk-yritysten välisiin riitaisuuksiin, Malila sanoo.

Tuotantotilojen rikosoikeudellista suojaa on myös parannettava. Yritysten ja yrittäjien sekä niiden työntekijöiden oikeuksien rikosoikeudellinen suoja on huono silloin, kun tekijät pyrkivät rikollisilla teoillaan vastustamaan kokonaista toimialaa tai tuotantotapaa. Tilanne voidaan korjata kriminalisoimalla laillisen elinkeinotoiminnan häirintä ja törkeä laillisen elinkeinotoiminnan häirintä. Kotirauhan tai julkisrauhan suojaa säätämällä asia ei korjaannu.

– Valitettavasti ideologisin perustein tapahtuva elinkeinotoiminnan häirintä on nyt laajentunut monien muidenkin toimialojen yrityksiä koskevaksi ongelmaksi; maatilojen ja turkistilojen lisäksi esimerkiksi kauppaliikkeet, kuljetusyritykset, elintarvikkeiden jalostusyritykset, koneurakointiyritykset ja rakennusliikkeet ovat joutuneet näiden tekojen uhriksi. Rikoslain muutosten valmistelu on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin toimivallassa oleva asia. MTK odottaa ministerin toimenpiteitä asiassa.

Lisätietoja:
Vesa Malila, lakimies, MTK, puh. 040 500 0878