null Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

23.11.2020

Eduskunta 

Lausunnonantajan lausunto

Yleishuomiot hallituksen esityksestä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja esittää seuraavat huomiot. MTK pitää erinomaisena, että hallituksen esitystä teemasta valmistellaan.

Koronakriisissä eri esitysten tulee mahdollisimman hyvin ehkäistä taudin leviäminen ja varmistaa terveysturvallisuus. MTK on jo aiemmin syksyllä esittänyt yhdessä Töitä Suomesta Oy:n kanssa ulkomaisten kausityöntekijöiden tuonnissa käytetyn mallin, jota voitaisiin hyödyntää myös koronaturvallisessa matkustamisessa. Mallilla mahdollistettaisiin matkustajien Suomeen saapuminen ja helpotettaisiin esimerkiksi maaseudun matkakohteiden tilannetta. Kuten kesällä kausityöntekijät, voitaisiin talvella matkustajat pitää Suomessaoloajan omassa matkustuskuplassaan.

Tällä hetkellä matkailutoimiala on ajautumassa yhä pahempaan taloudelliseen kriisiin. Koronatilanteen ollessa huono kaikkialla Suomessa ja hallituksen esityksen ollessa vasta käsittelyssä, ei ole realistista enää pelastaa joulusesonkia, mutta lähtömaiden tautitilanteen salliessa tulee matkailun olla heti ensi vuoden alussa mahdollista. Selkeä ja yksinkertainen malli mahdollistaisi, että matkakohteet ja matkanjärjestäjät yhdessä valmistelevat matkustuksen aloittamisen tautitilanteen helpottaessa.

MTK korostaa lisäksi, että aivan lähiajat tulee kaikin keinoin edistää koronaturvallista kotimaan matkailua siten, että matkailurakenteet saadaan ylläpidettyä ja kehitettyä vastaamaan kasvavaa kv. kysyntää. Suomella harvaanasuttuna ja turvallisena maana on suuri matkailupotentiaali tulevaisuudessa. Mahdollistavatko toimenpiteet riittävästi ulkomaan matkailijoiden saapumisen Suomeen?

Esityksen mukainen malli helpottaa, mutta ei täysin mahdollista matkailijoiden tuloa Suomeen. Luultavasti Suomi ei olisi houkutteleva matkakohde. Mallin tulisi olla yksinkertaisempi ja perustua tuoreeseen negatiiviseen koronatestitulokseen.

Yllä mainittu MTK:n kausityövoiman tilauslennoissa käytetty malli tarjoaa yhden ratkaisuvaihtoehdon, jonka avulla matkailijoiden tulo voitaisiin mahdollistaa matkan kestosta riippumatta. MTK:n malli sisältää mm. toimet lähtömaassa, testaukset lentokentällä, matkakohteen ilmoittamien matkustajien maahantulon hyväksynnän, tilauslentojen koordinoidun järjestämisen, kuljetukset kohteeseen sekä taudin leviämisen estämisen ja muiden altistamisen minimoinnin.

MTK korostaa, että kyseisen mallin avulla tuotiin Ukrainasta 3000 kausityöntekijää, joten toimintatapa on valmiiksi laajan viranomaisjoukon kanssa testattu ja heti käyttöönotettavissa. Mallissa rakennettaisiin matkustajille oma matka-ajan pituinen koronaturvallinen ohjelma.

Hallituksen esityksen mukaisen karanteenin asemasta tulisi käyttää MTK:n esittämää matkustajakuplamallia, 72 tunninlähtökohtainen karanteenivaatimus estää mm. viikon matkat.

Ovatko toimenpiteet riittäviä matkailun terveysturvallisuuden takaamiseksi?
Toimenpiteet ovat vähintäänkin riittäviä. Mahdollista ulkomaisen testituloksen luottavuuden epäilyä voitaisiin pienentää kaikille tehtävällä lentokenttäpikatestillä.

Ovatko ehdotetut toimenpiteet välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi Suomessa ja terveysturvallisuuden lisäämiseksi matkailualalla?
Koronaturvallisen matkailun toimet ovat välttämättömiä, mutta esitettyä mallia on hyvä yksinkertaistaa ylläkuvatulla tavalla.

Miltä toimenpide-ehdotukset vaikuttavat Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta?
Maahantulon yhteyteen näytäisi sitoutua huomattavasti kapasiteettia. Potilaspaikkoja matkailijat tuskin ruuhkauttavat, koska tulijoiden määrä jäänee vähäiseksi.

Onko esityksessä määritelty tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti ne henkilöryhmät, joihin väliaikaisia säännöksiä ei sovellettaisi?
Kyllä, harkita kannattaa kuitenkin mm. urheilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden tai kutsuttujen elinkeinoelämän edustajien lisäämistä


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810