null Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Lausunto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

16.4.2021

VN/2258/2021

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja esittää seuraavaa:

MTK kiittää tähänastisesta osallistavasta valmistelusta sekä näkökulmien huomioimisesta. Esimerkiksi JTF varoihin oikeutettujen alueiden määrä on perustellusti kasvanut. Suomen JTF varoilla on tarkoitus panostaa etenkin turve-elinkeinon tulevaisuuteen. On ollut alusta lähtien selvää, että puhutaan turpeen energiakäytön vähentämisestä. Tähän saakka valmistelu on mennyt suotuisasti ja on näyttänyt, että rahasto toisi turve-elinkeinolle uudistumismahdollisuuksia.

Aivan valmistelun viime aikoina esille noussut do no significant harm (DNSH) periaate, joka on estämässä JTF varojen käytön turpeen muun käytön edistämiseen. Tämä uhkaa esimerkiksi kuivikeja kasvuturpeen kehittämistä. DNSH ei huomioi kestävyyden eri ulottuvuuksia ja suppea ympäristönäkökulma voi aiheuttaa jopa ilmastohaittoja. DNSH periaate on vastoin ohjelman tähän saakka tehtyä valmistelua ja sen käytöstä tulee luopua. Ohjelmavalmistelussa komission suuntaan Suomen on nopeasti tehtävä selväksi, DNSH periaatteen selkeät puutteet sekä luovuttava periaatteen yksipuolisesta käytöstä.

Turve-elinkeinon ahdinko on nopeasti syventynyt. Tästä syystä on entistä tärkeämpää, että JTF tarjoaa kaikki mahdolliset työkalut elinkeinon kehittämiseksi.

MTK esittää , että ohjelmissa tulee arvioida myös elinkeino- ja maaseutuvaikutukset.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: lausunto, lausunnot