[site.textVersion.topLinks]

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC

NBC-2017_net.jpg

NBC utvidgade presidiemöte hålls den 16.-18.8.2017 i på hotell Aulanko i Tavastehus, Finland. Värd för mötet är de finländska medlemsorganisationerna MTK, Pellervo och SLC. NBC presidiemöte är en del av MTK 100 och Finland 100 års -jubileumsprogram.

Under de senaste åren har det nordiska samarbetet mellan jordbruks- och andelslagsorganisationer innefattat bland annat internationell handelspolitik, miljöarbete inom jordbruket, minimering av användningen av antibiotika inom djurhushållningen samt främjande av nordisk matkultur.

Nordiska Bondeorganisationerns Centralråd NBC är grundat 1934 och är en samarbetsorganisation för nordiska jordbruks- och andelsorganisationer. Organisationsmedlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag  och Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

NBC:s arbete leds av ett presidium och koordineras av ett permanent arbetsutskott med representanter från medlemsorganisationerna. Finland innehar ordförandeskapet för NBC presidium 2015-2017. NBC:s arbete i Finland koordineras av NBC Finlands avdelning (MTK, SLC, Pellervo).  Samarbetsnätverket Baltic Farrmer’s Forum on Environment BFFE är en del av det nordiska samarbetet för jordbrukets miljöarbete inom NBC. BFFE arbetet koordineras av MTK.

NBC arbetsutskott (NBC nationella kontaktpersoner)

Erna Bjarnadottir, Bændasamtök Íslands, eb@bondi.is, Island
Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag,
hildegunn.gjengedal@bondelaget.no, Norge
Jan Laustsen,Landbrug & Fødevarer, JL@lf.dk, Danmark
Peter Lundberg, Lantbrukarnas Riksförbund, peter.lundberg@lrf.se, Sverige
Seppo Kallio, MTK rf, seppo.kallio@mtk.fi, Finland (generalsekreterare)         Bettina Lindfors, MTK rf, Finland (sekreterare)            

 

NBC utvidgade presidiemöte, 16.-18.8.2017, Tavastehus, Finland

 

Seminar: Digitalization and innovation as driving force for future agriculture and forestry

 

Paneldebatt: Hur känneteckna och utnyttja kooperationens konkurrensfördelar i den förändrande omgivningen

 

Landsvisa lantbrukspolitiska översikter

 

Baltic Farmers' Forum on Environment

 


NBC presidiemöte, 25-26.8.2016, Sånga Säby, Sverige

 

NBC utvidgade presidiemöte 23-25.8.2015, Inderoy, Norge

 

Kontakt

  • Juha Marttila, NBC ordförande, MTK r.f., juha.marttila@mtk.fi, +358 50 341 3167
  • Seppo Kallio, NBC generalsekreterare, NBC arbetsutskott, MTK r.f., seppo.kallio@mtk.fi, +358 40 751 1178
  • Bettina Lindfors, NBC Finland koordinator, sekreterare, NBC arbetsutskott, MTK r.f., bettina.c.lindfors@gmail.com,
    +35840 920 9810
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sidan uppdaterad: 29.12.2017