Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille


22.11.2018

Valtioneuvosto

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusten muutosesityksistä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

MTK kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lain nopeasta valmistelusta ja pitää lain esitettyä sisältöä lähtökohtaisesti hyvänä. Valittu toteuttamisvaihto on käytännössä ainoa mahdollinen, joka voidaan toimeenpanna ennen vuoden 2019 kevättä. Osalle takausta hakevista tiloista 50 000 euron enimmäistakaus tullee olemaan niukka, mutta huomioiden vuodenvaihteessa Etelä-Suomessa hakuun tulevat kevätvehnän, rehuohran ja kotieläintilojen nurmien de minimis -tuet, on valittu vaihtoehtoa oikea. Tältä osin tulee kiinnittää erityistä huomiota viljelijöiden tiedottamiseen, koska joillain tiloilla näitä eri de minimis -tukia joudutaan sovittamaan yhteen tuen enimmäismäärän osalta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen
tutkimuspäällikkö

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää