Toimintopainikkeet

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelma II 2018-2022


16.2.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmasta 2018-2022.

MTK on ollut mukana laatimassa kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmaa 2018-2022. Toimintaohjelmaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä koko kasvinsuojelusektorin toimijoiden kanssa. Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle. MTK pitää näitä tavoitteita hyvinä.

MTK:n mielestä näihin tavoitteisiin päästään jatkossakin keskittymällä kasvinsuojeluaineiden käyttäjien koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä. Käyttäjillä on suuri vastuu ja merkitys kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentämisessä. Tämän lisäksi levitysvälineiden testaus on tärkeä yksittäinen ja vaikuttavuudeltaan merkittävä käytännön toimenpide, jolla päästään kohti toimintaohjelman tavoitteita.

Kestävässä kasvinsuojelussa on tärkeää myös riittävän laaja kasvinsuojeluainevalikoima, jotta resistenssin hallinta on mahdollista. Näin voidaan säilyttää tehoaineiden teho kasvintuhoojia vastaan, välttämällä yksittäisten tehoaineiden liiallista käyttöä.

MTK pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla edistetään integroidun ja luonnonmukaisen kasvinsuojelun käytön mahdollisuuksia. Tämä vaatii panostusta tutkimukseen mm. biologian ja uuden teknologian hyödyntämisen osalta. Muuttuvassa ilmastossa kasvintuhoojien hallinta voi vaikeutua, minkä vuoksi kaikki teknologia on hyödynnettävä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää