Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista


14.5.2018

Opetushallitus

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. MTK kannattaa pääosin työryhmän esittämiä uudistamisehdotuksia johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä). Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa, jotka ovat:

* Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala

* Sisäisen tarkastuksen osaamisala

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Johtajana toimiminen (80 osaamispistettä). Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 100 osaamispisteen laajuisesti

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen (80 osaamispistettä). Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 100 osaamispisteen laajuisesti.

MTK toteaa, että Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala soveltuu toteutettavaksi myös maatalousalan yrityksissä. Tutkinnon osat ja kriteerit on kirjoitettu väljästi ja ammattitaitovaatimukset ovat tarkoin harkitut. Toisaalta siitä seuraa näytön suorittamisessa tulkinnanvaraisuutta, joka jää arvioijien ammattitaidon varaan.

MTK huomauttaa, että kestävän kehityksen huomioon ottaminen puuttuu tutkinnon perusteista.

MTK pitää tutkinnon osia työelämälähtöisinä sekä osaamispisteytyksiä tasapainoisina ja osuvina.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää