Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvupalveluvirastosta


18.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvupalveluvirastosta 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä seuraavaa: 

MTK:n pitää hyvänä tapaa. jolla kasvu palveluiden ja aluekehittämisjärjestelmän uudistusta on tähän saakka valmistelu. lisäksi jo eduskuntakäsittelyssä olevan päälain sisältö on pääsääntöisesti hyvä. 

Esitetyn kasvupalveluviraston perustamiseen MTK suhtautuu kuitenkin varauksella. Kasvupalvelujen ja aluekehitysjärjestelmän tulee lähteä uudistuksen hengen mukaisesti maakunnista. Maakuntiin koottu kokonaisuus vahvistaa maakuntien kehittämistä alueiden omista lähtökohdista. 

Esitetyn viraston tarve ei täysin selviä lakiesityksestä. Kasvu palvelu kokonaisuuden tulee mahdollisimman paljon olla maakuntien vastuulla ja ainoastaan poikkeuksellisia tehtäviä kootusti. Ylimääräisen hallinnon rakentamista tulee välttää, eikä uusien valtakunnallisten virastojen perustaminen ole maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaista. 

MTK näkee kyseenalaisena, että maakuntien vastuulla olevista kasvupalvelutehtävistä annettaisiin ulkopuolisesta virastosta asiakasneuvontaa. lisäksi tiedonhaun ja neuvonnan digitalisoituessa sekä automatisoituessa asiakasneuvonnan tarpeen voidaan ajatella vähentyvän. 

MTK:n peräänkuuluttaa tarkempia perusteluja tarpeelle perustaa virasto maksatustehtävien järjestämiseen. Kasvupalvelujen varat ovat osa maakuntien kokonaisrahoitusta eikä esityksessä ole perusteltu selkeästi, miksi maksatuksia pitäisi hoitaa uuden viraston kautta. Maakunnat joka tapauksessa rakentavat laajan maksatusjärjestelmän, jonka kautta hoidetaan esimerkiksi rakennerahastomaksatukset. Esityksestä ei näykään, miten viraston perustaminen vaikuttaisi maakuntien mahdollisuuksiin rakentaa toimivat järjestelmät omilla alueillaan. Virasto voi viedä resursseja maakuntahallinnon rakentamiselta 

Sinänsä siirtymävaiheen ratkaisuna, jolla turvataan maksatusten sujuvuus, voi keskitetty toiminta olla perusteltu. Tällöin viraston asemasta esimerkiksi keha-keskuksen määräaikainen jatko voisi olla vaihtoehto. 

MTK näkee tarpeellisena rakentaa sujuvat yhteensopivat järjestelmät maakuntien ja valtakunnallisten kasvupalvelujen yhteensovittamiseksi. Lakiesityksessä ei ole kuitenkaan tuotu esille erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Vimana voisi olla potentiaalinen vaihtoehto. Verkkosivujen mukaan maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana mahdollistaa maakuntien tarvitsemat digitalisaatio- ja ICT-palvelut. MTK kummastelee, miksi Vimana vaihtoehtoa ei ole tuotu esille luonnoksessa. Vaikuttaisi luontevalta käyttää Vimanaa yli eri hallintorajojen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää