Toimintopainikkeet

HE 75/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

6.6.2018

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tarkoituksena on kumota lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annettu laki. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi siitä, että lainajyvästöjen ja siemenrahastojen tulee tehdä selvitys niiden omaisuudesta, varoista ja veloista sekä luovuttaa omaisuus ja varat velkojen maksun jälkeen maataloutta edistävään toimintaan lainajyvästön ja siemenrahaston toimialueella.

MTK kannattaa esityksessä ehdotettuja toimenpiteitä. Lainajyvästöt ja siemenrahastot eivät enää toimi kyseisen lain mukaisessa tarkoituksessa. MTK pitää tarpeettoman sääntelyn purkamista hyvänä asiana.

Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää