Toimintopainikkeet

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1397/2010) muuttamisesta

8.6.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta tuotantotuen muuttamisesta.

MTK:n mukaan tuotantotukiasetuksen muutokset ovat pääsääntöisesti teknisiä, eikä MTK:lla suuremmin ole huomautettavaa näiden teknisten muutosten toteuttamiseen.

MTK pitää hyvänä, että preemiojärjestelmään hyväksymistä varten, valtioneuvoston asetuksen 1a§ mukaisesti uutuusvelvoitetta ei sovellettaisi voimalaitosrakennukseen ja sen perustuksiin. Olemassa olevien rakennuksien ja perustuksien käyttämisen mahdollisuus on kustannus- ja resurssitehokkuusnäkökulmista erittäin hyvin perusteltua.

Valtioneuvoston asetuksessa määritellään, että uudistettavan vanhan laitoksen teknistä käyttöikää saa olla jäljellä enintään 5%. Säännös on varsin tiukka ja voi jarruttaa uusimman tekniikan käyttöönottoa joissain tapauksissa. MTK esittää, että kyseistä kriteeriä ei rakennettaisi aivan näin tiukaksi. MTK kuitenkin tiedostaa tarpeen säätää rajoite teknisen käyttöiän osalta, ettei melko uusia jo valtiontukea saaneita laitteita uudistettaisi uuden tuen voimin liian etupainotteisesti.

Valtioneuvoston asetuksessa jää avoimeksi voiko laitos tuottaa sähköä tai sähköä ja lämpöä tai sähköä ja lämpöä ja höyryä haluamassaan suhteessa siten, että vain osa tuotannosta olisi preemion piirissä. MTK pitää kannatettavana, että laitos voisi liittää preemioon niin halutessaan vain osan tuottamastaan sähköstä. Tämä joustava toimintamalli toisi lisää tervettä kilpailua kilpailutukseen ja mahdollistaisi toimijoiden kannalta tarkoituksenmukaisten ja joustavien tuotantomallien toteuttamisen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää