Toimintopainikkeet

Yksityisteistä annettava valtioneuvoston asetus


8.11.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisistä teistä. 

MTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa. 

 Asetuksen 2 §:n mukaan valtionavustusta voidaan myöntää kun tie, erityisesti silta, on vaurioitunut. MTK pitää tärkeänä sillan äkillisestä vaurioitumisesta syntyvissä suurissa kuluissa avustamista, mutta peräänkuuluttaa myös ennakoivaa toimintaa. MTK katsoo, että myös siltojen kantavuuden parantamista tulisi tukea. Entistä suuremmat rekat vaativat enemmän kantavuutta myös yksityisteiden silloilta ja valtion tieverkolta tuttua ns. mitat ja massat -rahoitusta tulisi käyttää myös yksityisteille. Lisäksi valtionavustusta tulisi voida myöntää myös tärkeisiin liikenneturvallisuutta parantaviin kohteisiin. 

Asetuksen 5 §:ssä erityiskohteiden eli käytännössä lossien valtionavustus rajoitettaisiin pysyvää asutusta palveleville kohteille. MTK katsoo, ettei tällaista yksityislakia tiukempaa rajausta tule säätää asetuksessakaan. Maa- ja metsätalouden kuljetusten tarvitsemat kulkuyhteydet ovat erittäin tärkeitä. MTK myös huomauttaa 80 % tukiosuuden olevan monessa tapauksessa riittämätön jos lossiyhteyden takana on vain yksittäisiä taloja, jolloin niiden maksuosuus on kohtuuttoman suuri. 
 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja

Simo Takalammi 
lakimies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää