Toimintopainikkeet

Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista


21.12.2018

Biolaitosyhdistys

MTK on osallistunut työpajatyöskentelyyn, jossa perehdyttiin kierrätyslannoitevalmisteiden vapaaehtoisen laatujärjestelmän periaatteiden laatimiseen. MTK on myös mukana LARA­laaturavinnehankkeen ohjausryhmässä. Hanke on perustettu nimenomaan kansallisen laatujärjestelmän luomiseksi kierrätyslannoitevalmisteille. 

MTK:n mielestä laatujärjestelmälle on tarvetta. Kierrätyslannoitevalmisteilla on niiden käyttäjän näkökulmasta omat haasteensa, mm. raskasmetallien, orgaanisten- ja muiden haitta-aineiden sekä mikromuovien suhteen. Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja maaperän puhtauden suojelu vaatii kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmän toteuttamista. MTK korostaa, että laatujärjestelmän tulee ulottua lainsäädäntöä laajemmalle. Vain siten kierrätyslannoitevalmisteiden käyttöä saadaan edistettyä. Laatujärjestelmän tavoitteena on mm. edistää avoimuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä, mikä on lannoitevalmisteiden käyttäjille tärkeää. Olisi toivottavaa, että laatujärjestelmä antaa kriteerit mm. tavallisimpien orgaanisten haitta-aineiden enimmäispitoisuuksille, koska lainsäädännössä tätä ei ole.

Laatujärjestelmän painopoiste on lopputuotteen laadussa. Lopputuotteen laatu on lannoitevalmisteen käyttäjän kannalta olennaisin asia. MTK:n mielestä on hyvä, että laatujärjestelmä huomioi myös käytetyt raaka-aineet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät sekä tuotannon laadun, koska nämä tekijät yleensä ratkaisevat sen, mihin tarkoitukseen lannoitevalmiste soveltuu käytettäväksi. 

Laadun seurannassa vuosittain vaadittava ulkoinen näytteenotto on hyvä asia ja lisää laatujärjestelmän uskottavuutta. Ulkoinen auditointi tehdään normaalisti joka toinen vuosi, mikä tuntuu riittävältä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen 
kasvinviljelyasiamies 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää