Toimintopainikkeet

Lausuntona hallituksen esityksestä (HE 134/2018 vp) eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta


16.11.2018

Eduskunta

Sosiaali-ja terveysvaliokunnalle

Lausuntona hallituksen esityksestä (HE 134/2018 vp) eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain voimassaoloa. Viivästyskorko olisi edelleen määräaikaisesti neljän prosentin suuruinen. Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden
toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloilla.

MTK pitää esitystä perusteltuna, sillä maatalousyrittäjistä riippumattomat ja odottamattomat muutokset kuten maatalousalan heikko taloustilanne, pitkään jatkunut kannattavuuskriisi sekä kasvukauden vaikeat sääolosuhteet ovat johtaneet viljelijöiden maksuvaikeuksiin.

MTK pitää tärkeänä myös esityksen tavoitetta mahdollistaa MYEL-vakuutuksen työtulojen säilyttäminen mahdollisimman vakaana ja siten turvata maatalousyrittäjien tulevien eläkkeiden riittävä taso. Näin voidaan myös vähentää tarvetta kansan- ja takuueläkkeeseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Marja Tallavaara
asiantuntija

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää