Toimintopainikkeet

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä

16.8.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä.

MTK:n näkemyksen mukaan esitys on jatkumoa Suomen pitkäjänteiselle ilmasto- ja energiapolitiikalle, jonka tavoitteena on mm. toimeenpanna Suomen kansainväliset ilmastopoliittiset sitoumukset. Kivihiili fossiilisena polttoaineena ei voi soveltua energiantuotannon lähteeksi, jos tavoitteena on, että Suomi tekee oman osansa kansainvälisestä ilmastotyöstä. Kivihiilen käyttöä ei puolla myöskään kotimaisuusargumentaatio. Esimerkkinä pitkäjänteisestä linjasta on esimerkiksi se, että suurin osa kotimaisesta sähkön ja lämmön tuotannosta on luopunut kivihiilen käytöstä jo aikaisemmin ja korvaavia tuotantotapoja on löydetty hyvin. Jäljellä olevat kivihiilen käyttäjät ovat varsin rajattu joukko.

MTK kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä erityisesti lainsäädännön laatimisessa perustavaa laatua olevien oikeudellisten arvioiden teettämisestä. Oikeusvaltiossa lainsäädännön valmistelussa tällaisten arvioiden rooli on suuri ja on merkillepantavan tärkeää, että selvitykset tulevat tehdyiksi huolellisesti.

MTK puoltaa esitystä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Anssi Kainulainen 
energia-asiantuntij

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää