Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö 1518/01.02/2018


31.10.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019 

Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun Vn:n asetuksen muuttamisesta 

MMM:n asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun MMM:n asetuksen muuttamisesta 

  MTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto eläinten hyvinvointikorvausta koskevista säädösmuutosehdotuksista vuodelle 2019. 

Eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan kansalliseen säädöskokonaisuuteen ehdotetut muutokset MTK näkee hyvinä ja tarkoituksenmukaisina. Sikoja koskevien toimenpiteiden osalta MTK toivoisi tarkennusta kaksi-ilmastokarsinan yksityiskohdista, koska kentällä on ilmennyt epätietoisuutta millainen karsinaratkaisu riittää toimenpiteeseen. Informaatio tästä voitaisiin antaa Maaseutuviraston tukitiedotuksen yhteydessä. 

MTK haluaa kuitenkin muistuttaa, että toimenpiteistä maksettavien korvausten taso nähdään kotieläintuottajien keskuudessa yleisesti riittämättömänä, erityisesti viljelijän toimenpiteeseen käyttämän työajan korvaamisen osalta. Järjestelmän tavoitteenahan on tehdä toimenpiteestä viljelijälle houkuttelevia, jotta mahdollisimman moni yrittäjä sitoutuisi edistämään eläinten hyvinvointia tilallaan hänelle sopivin toimenpitein.  

Vuohien hyvinvointikorvauksen toimenpiteisiin ja korvaustasoihin MTK esittää niin ikään muutoksia, jotka olisivat kustannusvaikutuksiltaan hyvin vähäisiä verrattuna hyvinvointituen kokonaismenekkiin. Tällä panostuksella saadaan suuri parannus eläinten hyvinvointiin ja myönteisiä muutoksia eläinten pito-olosuhteisiin suurella joukolla vuohitiloja. MTK esittää seuraavia muutoksia:  

Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu  

Vuohen luonnollisen käyttäytymisen vuoksi niiden laiduntaminen aiheuttaa merkittävästi korkeamman kustannuksen kuin lehmillä ja lampailla. Tällä hetkellä voimassa olevassa ohjelmassa näitä erityisvaatimuksia ei ole huomioitu, jonka vuoksi korvaustaso ei kata laidunnuksesta aiheutuvia kustannuksia. Laidunnuksen ja jaloittelun aiheuttamien kustannusten korvausta tulee vuohien osalta nostaa vastaamaan todellisia kustannuksia. Tuottajat ovat valmiita tuottamaan kustannusten määrittelylaskentaan tarvittavat perustiedot. 

Uudet toimenpiteet vuohitiloille: 

Kilien pidennetty juotto  

Eläinsuoleluasetuksessa edellytetään juoton jatkamista 1 viikon ikään. Lisäksi juottoa pitää jatkaa 8 viikon ikään maitorehujuomalla. Ehdotamme juoton jatkamista EHK:n toimenpiteenä maitorehujuotolla 12 viikkoon. 

Kuttukilien nupoutus  

Vuohien laumat ovat hyvin hierarkisia ja käyttävät sarviaan etenkin kiima-aikana. Osa vuohista on luonnonnupoja, ja ne kärsivät selvästi laumassa arvojärjestystä selvitettäessä. Nupouttamalla parannetaan alempiarvoisten asemaa laumassa sekä edistetään utare- ja jalkaterveyttä. Toimenpiteessä aiheutuisi kustannuksia eläinlääkärin suorittamasta kivunpoistosta (rauhoitus ja paikallispuudutus) sekä kipulääkkeen annosta nupoutuksen yhteydessä.   

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja
                               

Leena Suojala
asiantuntija                       

Marjukka Manninen 
asiantuntija              

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää