Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö lukiouudistukseen liittyvistä asetuksista

25.8.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi täydentävät ja täsmentävät hyvin 21.6.2018 hyväksyttyä lukiolakia. Suurimmat muutokset aikaisempaan asetukseen verrattuna ovat: aiemmat lukioasetus ja tuntijakoasetus on yhdistetty yhdeksi asetukseksi. Opetuksen mitoituksessa käytetään opintopisteitä ja koulutuksen järjestäjä voi päättää kunkin opintokokonaisuuden laajuuden. Opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen kannalta olisi tärkeää, että opintopiste -käsite olisi samanlainen niin korkeakouluissa kuin lukiossa. Ammatillisessa koulutuksessa käytetään lisäksi näistä poikkeavaa osaamispisteen käsitettä. Yhteistyötä helpottaisi, mikäli nämä olisivat samanmitalliset.

Opinnot jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin (aikaisemmin valinnaiset jaettiin syventäviin ja soveltaviin). Lukion erityisopettajan kelpoisuus on määritelty kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa.

Lukion uudistuksen tulee olla sellainen, että sitä voidaan toteuttaa kaikenkokoisissa maamme lukioissa. Yksilön kannalta jokaisella lukiosta valmistuvalla tulee jatkossakin olla yhteinen yleissivistävä pohja riippumatta jatko-opintosuunnitelmista. Tämän vuoksi uudistuksen tasavertaisuuden toteutumista ja koulutuksen saavutettavuutta on arvioitava kansallisesti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää