Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö 900, 1800 ja 2100 MHz toimilupien hakuilmoitusluonnoksesta 


26.9.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiänsä ja lausuu seuraavaa:
Hakuilmoitusluonnoksen mukaan ” Verkkotoimilupien myöntämisen tavoitteena on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 1:ssä säädetyn mukaisesti muun muassa edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Verkkotoimilupien tavoitteena on parantaa valtakunnallisten langattomien yhteyksien saatavuutta, laatua ja kapasiteettia.”

MTK vaatii, että hakuilmoitukseen lisätään kirjaus yleispalveluvelvoitteen nostamista. Tämä on välttämätöntä ja mahdollista, koska toimilupaan voidaan liittää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita edistäviä vaatimuksia. Suomi on tippunut kehityksestä nopeiden langattomien yhteyksien saatavuudessa. Tämä huomattiin myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä maaseudun digitalisaation edistämiseksi, jossa kiinnitettiin huomiota yleispalveluvelvoitteeseen, joka on vain 2 Mbit/s. Valtioneuvoston periaatepäätös ei ole johtanut toimenpiteisiin ja käytännössä toimenpiteiden säätäminen on mahdollista toimilupia jaettaessa

MTK esittää, että hakuilmoitukseen kirjataan: ” Toimiluvan A-F mukaisen verkon on katettava 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä sekä kaikki

Manner-Suomen valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet sekä koko Suomen valtion tai sen yhtiön omistaman rataverkon 2.1.2020 mennessä, samalla yleispalveluvelvoite nostetaan nopeuteen 10 Mbit/s. ” MTK esittä myös, että ilmoitukseen kirjataan yleispalveluvelvoitteen nousevan 100 Mbit/s vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimiluville G-I tehdään vastaavat kirjaukset

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Marko Mäki-Hakola
Elinkeinojohtaja

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää