Toimintopainikkeet

Hyvinvointia ja jaksamista Maaseudun muutosvalmennuksesta

Maaseudun muutosvalmennus on MTK:n kehittämä valmennusmetodi. Valmennus antaa tukea ja potkua erilaisiin muutostilanteisiin, selkeyttää ajatuksia ja avaa uusia näkökulmia maatilan nykyisen toiminnan kehittämiseen tai jonkin uuden toiminnan aloittamiseen.

Maaseudun muutosvalmennus toteutetaan yksilöllisenä prosessina 10–15 hengen ryhmissä. Se kestää 3–5 kuukautta, läsnäoloa vaativia päiviä on viisi.

Vahvuudet esiin

Valmennuksessa selviävät ne vahvuudet, joiden varaan tulevaisuutta voi rakentaa. Tulevaisuus voi tarkoittaa uutta yrittäjyyttä, palkansaajaksi tai koulutukseen lähtöä tai nykyisen tuotantosuunnan jatkamista uudistuneena ja virkistyneenä.

Ohjaaja ja valmentaja tukevat pohdintoja ja opastavat eteenpäin. Heikkoudet ja vaikeatkin asiat voi ottaa esiin ja käsitellä luottamuksellisesti. Ryhmätapaamisissa omaa elämäntilannetta voi peilata muiden kanssa.

Valmennus on kehitetty Kaakkois-Suomessa Euroopan sosiaalirahaston pilottihankkeena vuosina 2005–2006, jolloin siihen osallistui lähes 150 viljelijää. Kainuussa on 2007–2009 toiminut kolme ryhmää ja valmennus jatkuu edelleen. Etelä-Suomen alueella valmennettiin 82 viljelijää vuosina 2009–2013.

Valmennukseen osallistuneet ovat olleet hyvin tyytyväisiä, vaikka henkinen kynnys valmennukseen lähtemiseen olikin melko korkea. He suosittelevat valmennusta lämpimästi kaikille muutostilanteessa oleville viljelijöille sekä muillekin pienyrittäjille toimialasta riippumatta.

Vaasan yliopiston Levon-instituutti teki hankkeesta vaikuttavuusarvioinnin. Arvioinnin mukaisesti Maaseudun muutosvalmennus -hanke saavutti sisällölliset tavoitteensa erinomaisesti. Valmennus on saanut aikaan maatilojen ja yrittäjien toiminnassa perustavaa laatua olevia muutoksia. Muutokset ovat alkaneet syntyä jo valmennuksen alussa ja ovat olleet suurelta osin seurausta muutosvalmennuksen aikaansaamasta ajattelutavan muutoksesta.

Uusia ryhmiä käyntiin?

Maaseudun muutosvalmennukselle on MTK:n toimintakentässä sosiaalinen tilaus. Samalla tavalla valmennukselle on tarvetta pienyrittäjäkentässä. Kun sikala pitää lopettaa, navettaa laajentaa tai tuotannosta pitää luopua ja löytää uusi toimeentulo, valmennus antaa henkisiä eväitä vaikeiden päätösten tekemiseen.

Monella pienyrittäjällä saattavat markkinat kadota isojen yritysten rationalisointitoimien yhteydessä. Valmennus auttaa myös jaksamaan ja parantaa hyvinvointia, kun tulevaisuuden suunnitelmat ja mahdollisuudet selkiintyvät omassa mielessä.

Valmennuksen käytännön toteuttajana voisivat olla ProAgriat, mtk-liitot ja yrittäjien aluejärjestöt. MTK on yhdessä Pro Agrian kanssa valmistelemassa muutosohjaaja ja -valmentajavalmennusta, jotta menetelmä tulee tutuksi. Tulevalla ohjelmakaudella valmennuksen rahoittamiseen voidaan käyttää ainakin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Leaderia, mahdollisesti myös ESR-ohjelmaa. MTK vaikuttaa myös siihen, että valmennus olisi yksi tuote TEM:n julkisesti rahoitettavien yrityspalveluiden valikoimassa.

Lisätietoja:

johdon erityisavustaja Paula Viertola
puhelin 020 413 2339, 040 825 2111


Lisää aiheesta palvelussamme

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 10.6.2013