Toimintopainikkeet

Metsänomistajien edunvalvontaa? Kyllä kiitos.

8.6.2012

- Metsänomistajien edunvalvonnan tarve korostuu lakien ja yhteiskunnan asenneilmaston muuttuessa. Metsänomistajan näkökulma ei tule todellakaan automaattisesti huomioonotetuksi missään päätöksenteossa jos ei siitä joku ole muistuttamassa, sanoi MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen mhy Lounametsän metsäiltamissa Raisiossa perjantaina 8.6.
 

Tärkeimpänä tavoitteena metsänomistajien edunvalvonnassa ovat kannattava metsätalous ja toimivat puumarkkinat. Mutta ne eivät toimi tyhjiössä. - Tarvitsemme toimintaympäristön ja lainsäädännön, jotka mahdollistavat kannattavan, metsänomistajien tavoitteista lähtevän metsätalouden harjoittamisen. Nämä eivät tule itsestään tai vahingossa, vaan määrätietoisen työn seurauksena. Entistä useammin tämä työ tehdään Brysselissä, kuten viimeaikainen keskustelu EU:ssa kaavaillusta ”avohakkuukiellosta” osoittaa, muistutti Hakkarainen.

Kilpailulainsäädäntö asettaa tiukat rajat mihin etujärjestö voi puumarkkinoilla puuttua tai mistä neuvotella. Tärkein edunvalvonnan keino on markkinainformaatio. Jokainen markkinoita seurannut tietää, että informaatiokin riippuu siitä, kuka sen antaa ja mitkä ovat antajan intressit. Koko metsäomistajaorganisaatioketju on voimakkaasti satsannut siihen, että metsänomistajilla on riittävästi tietoa kulloisestakin puumarkkinatilanteesta.

Metsänhoitoyhdistyslaki uudistuu ja pakollinen metsänhoitomaksu poistuu, mutta edunvalvonnan tarve ei vähene minnekään. Päinvastoin. Kun metsäpalvelumarkkinoille pyrkii entistä enemmän palvelujen tarjoajia, kilpailuttaminen ja erilaisten tarjousten vertailu nousee arvoon arvaamattomaan. Paras asiantuntemus tähän löytyy edelleenkin metsänhoitoyhdistyksestä ja kukapa muu toimija tällaista palvelua pystyisi tarjoamaankaan?

Metsänomistajilla ja metsäelinkeinolla on varsin vähän ymmärtäjiä. Niin kotimaassa kuin EU:ssakin yksityismetsät nähdään joko metsäteollisuuden raaka-aine- tai yhteiskunnan monimuotoisuusreservinä. Metsänomistajan näkökulma ei tule todellakaan automaattisesti huomioonotetuksi päätöksenteossa jos ei siitä joku ole muistuttamassa ja vaatimassa.

Edunvalvonta on pitkäjännitteistä neuvottelua, sidosryhmäyhteistyötä ja kompromissien hakemista. Tämä työ ei metsänomistajalle asti näy, mutta jos sitä ei kukaan tee, seuraukset kyllä näkyvät.

- Metsälaista ja metsätuholaislaista on väännetty kättä pitkään, puutavaranmittauslaista vielä pidempään ja metsänomistajien järjestö on pitänyt kaikissa lainsäädäntöprosesseissa metsänomistajien puolta MTK:n asiantuntijoiden välityksellä.

 

 

Lisätietoja: metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK, puh. 0400 870 867

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää