Toimintopainikkeet

Vuosiloma säilytettävä henkilökohtaisena ja subjektiivisena oikeutena maakuntauudistuksessa


21.4.2017

MTK vaatii vuosiloman säilyttämistä henkilökohtaisena ja subjektiivisena oikeutena lomituspalvelujen siirtyessä maakuntauudistuksessa maakuntien lakisääteisiksi tehtäviksi. Lomituspalvelut ovat elintärkeitä työhyvinvointipalveluja vastuullista ja sidonnaista kotieläinten hoitotyötä tekeville maatalousyrittäjille. MTK yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että lomituspalvelujen merkittävän yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi lomituspalvelut on pidettävä yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella.  Lomituspalvelujen uudistamista valmistellut työryhmä jätti raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Rehulalle tänään.

Työryhmän raportti sisältää paljon hyviä parannuksia nykyjärjestelmään, kuten lisää lomapäiviä, kohtuullisemmat lomituspalvelumaksut, lisävapaan määrän nostamisen ja kannusteita itse järjestettyyn lomitukseen. Nämä kaikki saavat MTK:lta kiitosta. Myös lomitettavan työajan mitoitukseen työryhmä esittää helpotusta ja kevennystä.

MTK pitää tärkeänä tavoitetta lomituspalvelujen turvaamisesta tulevaisuudessakin ja tervehtii ilolla työryhmän esittämiä kehittämisehdotuksia, mutta peräänkuuluttaa valinnanvapautta.

– Lomituspalvelut pitää säilyttää henkilökohtaisina ja subjektiivisina oikeuksina myös maakuntauudistuksessa, ja maatalousyrittäjällä tulee säilyä mahdollisuus valita, miten vuosilomansa pitää. Maatiloja on monenlaisia, hyvin erikokoisia, ja eri tuotantosuuntien ja tuotantomuotojen välillä on paljon eroja. Esimerkiksi työ kotieläintilalla on hyvin sidonnaista, eläimet on hoidettava joka päivä. Näiden seikkojen takia yrittäjän on voitava järjestää vuosilomansa joustavasti siten, että tuotannon jatkuminen ja eläinten hyvinvointi on turvattu, muistuttaa MTK:n hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Kati Partanen.

– Tämä ei toteudu, jos vuosilomasta tehdään tilakohtainen, kuten työryhmä raportissaan esittää. Tältä osin MTK jätti mietintöön täydentävän lausuman.

Lomituspalveluilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä osana ruokaturvaa ja Suomen huoltovarmuutta.  

– Näillä perusteilla lomituspalvelut tulee työryhmän esityksen mukaisesti pitää yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella, jotta palvelut turvataan kaikilla maatiloilla koko maassa, katsoo MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.

Myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan asiantuntemuksen ja kokemuksen käyttäminen lomitusjärjestelmän hyödyksi nähdään MTK:ssa tärkeänä.

Lisätietoja:
Kati Partanen, MTK:n hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, MTK:n johtokunnan jäsen, 040 5229 872
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 5233 864

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää