Toimintopainikkeet

Maatalousmaan tuottokykyä ja ympäristönsuojelua kehitettävä yhtäaikaisesti


19.5.2017

EU:n uutta maatalouspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen pyörässä pitää löytää tehokkaita työkaluja, jotka eivät uuvuta viljelijää byrokratialla ja luo esteitä tuottavalle maataloudelle. On etsittävä kannustavia ratkaisuja tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Esimerkiksi viherryttämisen sijaan on kehitettävä maatalousmaan tuottokykyä ja ympäristönsuojelua yhtäaikaisesti. Eurooppa on mukana kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila SMA Mineral Oy:n Kalkkimaan tehtaan 100-vuotisjuhlassa 19.5.2017 Torniossa.

Maatalous elää haasteellisia aikoja ja kannattavuus on huono. Marttilan mukaan itsenäisessä, satavuotiaassa Suomessa viljelijät eivät voi kuitenkaan antaa periksi. Suomen maatalous uskoo tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin.

Marttila nimeää tulevaisuuden kannalta kaksi ensisijaisen tärkeää asiaa.

– Meillä pitää olla toimivat ruokamarkkinat, ja maatalouden kilpailukykyä täytyy parantaa. Suomessa pitää panostaa ennen kaikkea laatuun ja sen tuomaan lisäarvoon. Maantieteelle emme voi mitään, joten jatkossakin kasvukautemme on lyhyempi kuin etelässä.

– Kaikki lähtee pellosta. Sekä eläinten rehu että ihmisten ruoka kasvavat maasta. Siksi maaperän pitää olla kunnossa eikä sen kunnostukselta voi sulkea silmiään. Hyvät viljelytavat ovat kaiken perusta ja ne vaativat paljon tekemistä, muistuttaa Marttila.

Tulevaisuuden älykäs maatalous koostuu hyvistä viljelykäytännöistä ja uuden teknologian hyödyntämistä. Suomalaiset viljelijät hallitsevat hyvät käytännöt, kuten viljelyn suunnittelun, viljelykierron ja ravinteiden käytön optimoinnin sekä kunnollisen ojituksen.

– Viljavuusanalyysin tekeminen on kalkituksen ja lannoituksen a ja o, josta ei tule tinkiä. Pitää tietää, mitä pelto tarvitsee, toteaa Marttila.

Suomen maaperä on luontaisesti hapan. Siinä eivät peltokasvit viihdy eivätkä ravinteet pysy. Kalkitus lisää fosforin käyttökelpoisuutta, ja kasvit pystyvät käyttämään fosforin tehokkaammin eikä sitä valu vesistöön.

– Suomen pelloilta halutaan satoa, ei laskea ravinteita vesistöön.

– Maanparannuskalkitusta tarvitsevat kaikki Suomen pellot. Se on resurssitehokkuuden avaintekijä, tähdentää Marttila.

Suomen peltoja tarvitaan tehokkaaseen ruuantuotantoon, sillä jo vuosisadan puolivälissä pitää pystyä ruokkimaan lähes kymmenen miljardia ihmistä maapallollamme. Tuotantokyvyn pitää olla paras mahdollinen, ja viljelyn pitää olla kannattavaa.

Ilmastonmuutoksesta huolimatta ennustetaan, että Suomessa sademäärät pysyvät korkeina, joten viljelyyn tarvittavaa vettä Suomessa riittää.

– Viljelyolosuhteemme voivat jatkossa jopa parantua, mutta kestävästä viljelystä emme voi tinkiä. Omavaraisuus on tärkeää ja siitä tulee pitää kiinni. Tulevaisuudessa emme tule saamaan maailmalta puhdasta ja halpaa ruokaa, korostaa Marttila.

 Lisätietoja: Juha Marttila, 050 341 3167

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää