Toimintopainikkeet

Pienmetsäntuottajien edustajat eri maista keskustelivat PEFC-sertifioinnista Iisalmessa

PEFCpienempi.jpg

14.11.2017

Iisalmessa järjestettiin viime viikonloppuna PEFC-metsäsertifiointiviikon esitapahtuma, PEFC Field Dialogue. Tapahtuman tarkoituksena oli kokemuksien jakaminen kestävästä metsänhoidosta ja pientuottajien markkinoille pääsystä. Paikalla oli laaja edustus eri pienmetsäntuottajien järjestöistä Aasiasta, Afrikasta, Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Järjestäjinä olivat Metsänhoitoyhdistys Savotta, PEFC-sihteeristö sekä kehitysyhteistyöjärjestö FFD.

Maailman metsäpinta-alasta 30% on perheiden, paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen hoitamaa. Markkinat vaativat enenevissä määrin sertifioitua puuta, mistä syystä myös pienmetsänomistajien osallistuminen sertifiointiin on tärkeää. PEFC pyrkiikin estämään metsäsertifioinnin muodostumisen uudeksi markkinaesteeksi jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille. Tämä edellyttää käytännön toimia kuten ryhmäsertifiointia ja tasapuolisempaa pääsyä markkinarakenteisiin.

Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäisenä päivänä perehdyttiin suomalaiseen metsänhoitoon, joka nojaa metsäsertifioinnin toteuttamisessa vahvasti paikalliseen ja alueelliseen järjestäytymiseen. Suomalaista ja pohjoissavolaista perspektiiviä vieraille toivat MHY Savotan johtaja Rauno Karppinen ja MTK:n metsälinjalta Pohjois-Savon kenttäpäällikkö Jukka Hujala. Tapahtumaan kuului myös tutustumiskäynti iisalmelaisilla harvennus- ja hakkuutyömailla.

Ulkomaisiin metsänomistajien edustajiin teki vaikutuksen suomalaisten metsänhoitoyhdistysten tehokas hallinto ja teknologian hyödyntäminen, sekä pienmetsänomistajille tarjottujen palvelujen helppokäyttöisyys. PEFC-sertifioinnin aste on korkea ja osallistuminen siihen vaivatonta, joten metsäsertifiointi on Suomessa metsänomistajalle todellista lisäarvoa tuottava tekijä.

 Toisena päivänä eri maiden pienmetsäntuottajien edustajat keskustelivat ja jakoivat kokemuksiaan liittyen kestävään metsänhoitoon, ja luonnostelivat konkreettisia projektisuunnitelmia ryhmäsertifioinnin ja markkinayhteyksien toimeenpanemiseksi omissa toimintaympäristöissään. Osallistujat ideoivat yhdessä toimintasuunnitelmia, ja keskusteluissa nousi esille lukuisia potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia. Keskustelua fasilitoivat PEFC-sihteeristön edustajat sekä FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio.

Metsäsertifioinnista käytävä keskustelu jatkuu tällä viikolla ensi kertaa Helsingissä järjestettävällä PEFC-metsäsertifiointiviikolla, johon osallistuu monta sataa metsäalan toimijaa eri puolilta maailmaa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää