Toimintopainikkeet

MTK:n kevätvaltuuskunta kokoontui Helsingissä 12.4.

valtuuskunta2017.jpg

12.4.2017

MTK:n kevätvaltuuskunta kokoontui Hotelli Presidentissä Helsingissä keskiviikkona 12.4. Valtuuskunta valitsi nykyisen puheenjohtajistonsa jatkamaan seuraavaksi vuodeksi. Valtuuskunnassa kuultiin Food from Finland -vientiohjelman Esa Wrangin esitys lupaavassa kasvuvauhdissa olevasta ruokaviennistämme.

lunttila_kevatvaltuuskunta2017.jpg

- Vuosi on erityinen, koska järjestömme täyttää 100 vuotta. Juhlavuotemme teemana ammattiylpeys. Hienoja tapahtumia ollut paljon ja tulee olemaan, sanoi valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila avauspuheenvuorossaan.

- Historiaa on syytä muistaa ja kunnioittaa, mutta eteenpäin on katsottava. Siksi tänään esillä on järjestömme tulevaisuusasiakirja, jossa toimintaa katsotaan eteenpäin vuoteen 2025. Haluamme että toimintamme on jäsentemme toiminnan keskipisteessä, Lunttila muistutti

Lunttila muistutti MTK:n olevan vaikutusvaltainen järjestö. Helsingin yliopiston joulukuussa tekemän tutkimuksen mukaan MTK on yksi maamme supervaikuttajista. Myös viime vuoden traktorimarssi sai hiljattain tunnustusta voittamalla viestintätoimisto Ellun Kanojen viestintäkilpailun.
Yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys ovat MTK:n merkittäviä viime aikojen saavutuksia.

- Emme pääse vaikuttamaan markkinahintoihin, mutta meillä on paljon muita mahdollisuuksia vaikuttaa. Tällä hetkellä keskiössä on mm. hallituksen puolivälitarkastelu, johon MTK tuo keskeiset tavoitteensa.

Lunttila kiitti MTK:a ja sen jäsenistöä vahvasta kuntavaalikampanjoinnista ja kehoitti kaikkia miettimään, millä tavalla yhdistyksemme saadaan kannustettua vastaamaan valmisteilla olevan EU-maatalouspolitiikkauudistuksen kyselyyn.

- Tukirahaa tulee olemaan jaossa vähemmän ja politiikan viherryttäminen tulee jatkumaan. Ympäristöasioissa tulee olla jatkuvasti valveilla, jotta kohtalokkailta päätöksiltä vältytään mm. hiilinielujen laskennan osalta, Lunttila kehoitti.

Brasilialaisen lihan skandaali pöyristytti Lunttilaa.

- Miten voi olla niin, että ravintoloissa ei saa tietoa lihan alkuperästä? Miten voi olla mahdollista, että kouluissa ja päiväkodeissa voidaan tarjota hormonilihaa? Jokaisen itseään kunnioittavan ravintolan kunnia-asia on tarjota kotimaisia raaka-aineita, Lunttila sanoi.

Valtuuskunnan nykyiset puheenjohtajat jatkavat


Valtuuskunta valitsi aiemman puheenjohtajiston jatkamaan seuraavaan kevätvaltuuskuntaan asti:

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Tommi Lunttila Ääneskoskelta,
1. varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä ja 2. varapuheenjohtajaksi Matti Heikkilä Siikajoelta.


Esa Wrang näki hyvää kehitystä ja näkymiä ruokaviennissä


Finpron Food From Finland -ruokavientiohjelman johtaja Esa Wrang esitteli valtuuskunnalle ruokaviennin näkymiä.

- Tulemme kuromaan Venäjän vientikiellon aiheuttaman pudotuksen umpeen tänä vuonna, Wrang kertoi.

Viime vuonna ruokavientiohjelma avasi useita uusia markkinoita mm. Aasiassa ja Lähi-Idässä.

- Panostamme erityisesti terveysvaikutteisiin tuotteisiin ja markkinoille, joilla ruuastamme on mahdollisuus saada parempaa hintaa, Wrang sanoi.

Pk-yrityksillä ei yksin mitään asiaa kansainvälisille markkinoille. Nyt jokaisessa vientitapahtumassa on mukana 15-20 yritystä. Suomella on paljon vietävää ja tuotteemme kiinnostavat ostajia. Tuloksia on saatu aikaan usealla sektorilla mm. alkoholituotteissa ja kauraviennissä.

- Olemme nyt jo kaurassa maailman toiseksi suurin viejä Kanadan jälkeen, Wrang sanoi.

Terveelliset innovatiiviset viljatuotteet, allergiavapaat tuotteet, marjatuotteet, alkoholivalmisteet, uudet innovatiiviset valmisteet Suomessa kinnostavat nyt erityisesti. Halpuuttamista Wrang ei voinut ymmärtää, sillä se viestii täysin väärää kuvaa tuotantomme laatutasosta.

- Maailman turvallisin ja terveellisin ruoka tulee Suomesta. Brändätään kaikki se maailmalla, Wrang kehotti.

Wrang esitteli tiekartan elintarvikevientimme kasvattamiseksi.  Ruokavientiohjelma tulisi saada jatkuvan budjettirahoituksen pariin vähintään nykyisellä rahoitustasolla, nykymuodossaan. Wrang piti myös tärkeänä, että Suomessa voidaan kehittää AMK-tason koulutusta elintarvikeviennin vahvistamiseksi.

Suomi lähtee ruokaviennin kasvattamiseen takamatkalta ja siksi Suomen on Wrangin mukaan tehtävä tuplasti töitä kilpailijamaihin nähden.

- Ruokavientihankkeen koordinoimilla messuosastoilla luodaan myös yleistä Suomi-kuvaa, Wrang muistutti.Yleiskeskustelussa huolettivat mm. lomitus ja metsien hiilinielut


Yleiskeskustelussa valtuuskunnan jäsenet esittivät MTK:n johtokunnalle ja asiantuntijoille runsaasti kysymyksiä ja antoivat evästystä maa- ja metsätalouden edunvalvontaan. Useassa puheenvuorossa nousivat myös esille järjestön valiokuntauudistuksen uusien valiokuntien ja verkostojen resurssit ja korvauskäytännöt.

Keskusteluissa eniten nousseita edunvalvonnan teemoja olivat järjestön markkinaedunvalvonta ja maatalousyrittäjien heikko kannattavuus, uusien valiokuntien ja verkostojen toimintaedellytykset,  lomitus sekä metsien hiilinielut ja ilmastopolitiikka.

Järjestön toivottiin ilmaisevan selkeästi kantansa seuraavassa maatalouspolitiikkauudistuksessa linjanaan tukien selkeämpi kohdentaminen aktiiviviljelyyn.

MTK:n veroedunvalvonta sai kiitosta yrittäjävähennyksestä. 

- Sillä voin kuitata oman MTK-jäsenmaksuni nelinkertaisesti, totesi MTK Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala.

MTK:lta toivottiin edunvalvontaa maatilojen tuotantorakennusten kiinteistöveron poistamiseksi.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Savon liitot olivat tehneet johtokunnalle aloitteen korvauskelvottomien peltoraivioiden saamiseksi tukien piiriin.


Marttila peräänkuulutti yhteistyön tekemisen kulttuuria


MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila piti vastauspuheenvuoronsa aluksi katsauksen maa- ja metsätalouden tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Keskeisenä mahdollisuutena Marttila näki runsaasti vientipotentiaalia ruokaviennin lisäksi erityisesti puurakentamisessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa.

- Tarvitsemme vientiponnisteluihin yhteistyötä ja yhdessä tekemisen kulttuuria jollaista Ruotsissa on, Marttila sanoi.

Brysselin edunvalvonnassa isoina teemoina ovat nyt maatalouspolitiikka, ilmastoasiat sekä tuotannon kestävyys taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta.

Isona peikkona taustalla on EU-budjetti. Ei ole mitään viitettä, että maatalousbudjetti tulisi kasvamaan nykytilanteessa kun käsillä on mm. Brexit.

MTK on heittänyt tutkimuslaitoksille haasteen, että kahden vuoden sisällä on saatava aikaan tutkimustietoa aktiivimaatalouden toimivista keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Keskeistä on mm. satotasojen nostaminen.

- EU:n Ilmastopaketissa on paljon töitä. Vielä on varhaista sanoa, että siitä tulee hyvä ratkaisu. Paljon töitä on tehty ja kaikki mahdollinen tullaan tekemään, Marttila kertoi.

- Puurakentamisen edistämisessä tarvitaan paljon edunvalvontaa, toimintaa ja viestintää. Viennin arvoa voidaan kasvattaa mekaanisen metsäteollisuuden puolella lopputuotteiden jalostusarvoa kasvattamalla, Marttila sanoi.

Hallituksen puolivälitarkastelusta Marttila totesi, että hallitusohjelma on varsin hyvä maaseudulle. Sen toimenpanosta on syytä pitää huolta.

- Maanomistajien oikeuksien puolustamisessa on menty hyvään suuntaan, mutta paljon tekemistä vielä mm. lunastus- sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

- Elintarvikesektorin kauppatapoihin puututtava. Mitään ei ole vielä tapahtunut käytännössä tässä suhteessa, vaikka asiasta on kirjaus hallitusohjelmassa, Marttila sanoi.

Korvauskelvottomien peltoraivioiden saaminen tuen piiriin ei Marttilan mukaan näillä näkymin etene tällä ohjelmakaudella, koska menestyksekäs toteutus edellyttäisi edellyttäisi kokonaistukipotin kasvattamista.

Marttila kertoi, että johtokunta arvioi valiokuntien ja verkostojen uutta toimintamallia toukokuussa.

Lomitusuudistuksen etenemiseen vastasi maatalousjohtaja Johan Åberg. MTK ajaa mallia, jossa valinnanvapaus on yrittäjällä. Suurempi valinnanvapaus tarkoittaa isompaa budjettia, mikä on yksi uudistuksen haasteista. Keskusteluja vastuuministerin kanssa jatketaan.

Valtuuskunnan yleiskeskustelussa kuultiin myös elintarvike- ja maatalouskaupan yritysten johdon puheenvuoroja.

Äänessä olivat mm. Raision Perttu Eerola ja HK Scanin Jari Latvala, joka nosti puheenvuorossaan esille vientiasiat, antibiootittoman sianlihan sekä MTK:n ja teollisuuden viestintäyhteistyön alkuvuoden lihakeskusteluun valmistautumisessa ja omien vahvuuksiemme esille nostamisessa.Yhdistysten helmi -palkinto MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan Peltotreffeille

Helmi_2016_2_net.jpg


Vuoden Helmi julkistettiin 12.4.2017 MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksessa. Voittajaksi valikoitui MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan yhdistysten järjestämä jäsenistölle suunnattu Peltotreffit-tapahtuma, joka tuo useampia yhdistyksiä yhteen ja on laajalla alueella tunnettu.

Lisää Peltoreffeistä

Järjestön tulevaisuusasiakirja liittokokouksen käsittelyssä


Valtuuskunta käsitteli toiminnanjohtaja Antti Sahin esittelemän järjestön toimintasuunnitelman viime vuodelta. Järjestön viime vuoden toiminta ja saavutukset löytyvät toimintasuunitelmaa tiiviimmässä muodossa sivustoltamme.

Järjestön tulevaisuusasiakirjaluonnosta on käsitelty laajasti järjestön eri tasoilla. Asiakirja menee liittokokouksen käsittelyyn pienin muutoksin.

Keskustelua vuoden 2018 avaintavoitteista


Valtuuskunta käsitteli myös järjestön vuoden 2018 painopistealueita, joihin palataan tarkemmin syksyn valtuuskunnassa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Näitä ovat  jäsenten aseman vahvistaminen markkinoilla, jäsenten jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämien, jäsenpalveluiden kehittäminen, ympäristövaikuttaminen, uuden maakuntahallinnon toimeenpano sekä järjestön alueellisen edunvalvonnnan toimintatapojen kehittäminen.


Lisää aiheesta

MTK:n toiminta ja saavutukset 2016

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää