Toimintopainikkeet

MTK 100 juhlavuosi osallistaa koko järjestöä

mtk_345.jpg

4.5.2016

Vuonna 2017 vietetään MTK:n ja valtaosa sen jäsenliittojen ja yhdistyksien iloisia 100-vuotisjuhlia. MTK 100 kokoaa yhteen järjestön kaikkia tasoja ja jäsenistöä juhlistamaan maa- ja metsätalouden yhteiskunnallista merkitystä Suomen itsenäisen historian, nykyhetken ja tulevaisuuden rakentajana.

Juhlavuoden tavoitteena on maaseudun elinkeinojen ammattiylpeyden vahvistaminen. Viestinnässä nostamme jäsenistön, maa- ja metsätaloustuottajien kasvutarinat keskiöön ja juhlavuoden toiminnalla luomme edellytykset MTK:n ja sen toimialojen myönteisen profiilin vahvistamiselle. Juhlavuoden näkyvyyttä varmistetaan innostavalla Kasvutarinoita - viestintäkokonaisuudella. Juhlavuoden tunnus on ”MTK 100 vuotta kasvua”.

MTK 100 juhlavuosi osallistaa luottamushenkilöitä, toimihenkilöitä ja jäsenistöä moninaisin keinoin ohjelman sisällön tuottamiseen sekä vuorovaikutukseen sidosryhmien, päättäjien, median ja kuluttajien kanssa. MTK 100 suunnittelutyöt ovat täydessä vauhdissa ja nyt vahvistetaan keskeiset tapahtumat, hankkeet ja yhteistyökumppanuudet valtakunnallisesti. Verkostoidutaan, herätetään kiinnostusta ja luodaan näkyvyyttä juhlavuodelle kansallisesti ja kansainvälisesti. Samalla löydetään innostavia yhteistyömuotoja, osallistamiskeinoja ja tuotetaan yhdessä laadullista sisältöä juhlavuodelle. Ideat konkretisoituvat kokonaisuudeksi juhlavuoden toiminta- ja viestintäsuunnitelmissa, joissa huomioidaan alueellis- ja paikallistason mahdollisuutta ja vapautta toteuttaa MTK 100 juhlavuotta parhaiten sopivalla tavalla jäsenistöä huomioiden.

Vuosi käyntiin kasvutarinoita -videotaideteoksen voimin

Juhlavuosi avataan tammikuussa julkistamalla MTK 100 ohjelma sekä uusi MTK 100 videotaideteos. Mediataitelija Teemu Lehmusruusun tuottama teos esitetään alkuvuonna maakuntakeskuksissa ulkoprojisoituna julkisen rakennuksen seinään, lisäksi se jaetaan liitoille ja yhdistyksille videotallenteena. Julkistamistilaisuuksilla luodaan näkyvyyttä ja kiinnostusta niin valtakunnalliselle kuin alueellisille ja paikalliselle MTK 100 toiminnalle. Videoteos esitetään MTK 100 tilaisuuksissa sekä valituissa valotaidetapahtumissa ja museoissa kautta maan 2017. Videoteos kuvaa maaseudun elinkeinojen ammattiylpeyttä ja ihmisten kasvutarinoita. Keskiössä on nykyihmiset, nykytekniikka ja yrittäjyys maa- ja metsätaloudessa 2017.

Alkuvuonna julkaistaan myös kyselytutkimus kotimaisen ruuantuotannon ja metsätalouden merkityksestä suomalaisille. Tutkimus tarjoaa myös pohjan MTK:n kuntavaalivaikuttamiselle sekä keskustelutapahtumien järjestämiselle oppilaitoksissa. Juhlaohjelmasta historian havinaa löytyy MTK 100 historiasta (kirjoittaja Erkki Teräväinen), MTK 100 juhlanäytelmän ensiesityksestä (käsikirjoittaja Kirsti Manninen, ohjaaja Ville Saukkonen ja esiintyjät maakunnista), Studia Generalia luentosarjasta sekä Maaseudun Menneisyys - lehdestä (Maaseudun Tulevaisuuden erikoisnumero).

Historia kohtaa nykypäivän työhevos-, traktori- ja työkonekavalkaadissa ja kansajuhlassa, jotka luovat näkyvyyttä MTK:n liittokokoukselle ja MTK 100 juhlakokoukselle Helsingissä kesäkuussa. MTK 100 jäsenistön juhlat vietetään yhdessä Farmari-näyttelyssä Seinäjoella sekä mahdollisesti myös Luston Metsäkulttuuripäivillä Punkaharjulla.  Kaiken ikäisiä kuluttajia kohdataan läpi Suomen ruoka- ja metsä-alan Päivä maalla yleisötapahtumissa, joita toteutetaan esimerkiksi laitumelle laskuina, maatilavierailuina, metsäpäivinä, Osta tilalta -päivinä keväästä syksyyn. MTK Maaseutunuorten valtakunnalliset tapahtumat ovat osa MTK 100 ohjelmaa.

Suomi 100 - Syödään yhdessä ja metsäalan yhteinen toiminta nivoutuu osaksi MTK:n juhlavuotta.Syödään yhdessä -hanke, joka on osa Suomi 100-ohjelmaa ja jossa MTK yksi aloitteentekijöistä, osallistaa niin ruoka-alan toimijoita, MTK-jäsenistöä kuin kuluttajia esimerkiksi kansallisruoka-kilpailulla, maailman suurimmilla kyläjuhlilla (25.8 #kouluruokapäivä, 26.8 #luonnonpäivä, 27.8 #syödäänyhdessä kylillä), kuukausittaisilla 6. päivän yhdessä syömisen teemapileillä. Metsäpuolella MTK on vahvistanut kumppanuuden muiden keskeisten metsätoimijoiden kanssa Tulevaisuuden kuusi - koko Suomi istuttaa puuta - kampanjaan, joka on osa Suomi 100 ohjelmaa.

MTK 100 juhlavuosi saa myös kansainvälisesti suuren huomion kiitos viljelijöiden maailmanjärjestön WFO yleiskokous Helsingissä kesäkuussa ja Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC:n yleiskokous elokuussa Hämeenlinnassa.

Tässä vain poiminta MTK 100 laajasta ohjelmatarjonnasta jota parhaillaan suunnitellaan. Yhdessä tehden, viestien ja osallistuen kohti MTK 100 vuotta kasvua  ja Suomi 100 juhlavuotta 2017.

Lisätietoja:
Bettina Lindfors, tuottaja MTK 100, bettina.lindfors@mtk.fi, 040 920 9810


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää