Toimintopainikkeet

MTK 100 -juhlavuoden seminaari Kittilän Levillä 20.-21.4. – luottamus avaa ovia yhteiskuntavaikuttamisessa


20.4.2017

Satapäinen joukko MTK-Lapin ja MTK-Pohjois-Suomen alueen jäsenistöä ja järjestövaikuttajia kokoontuu parhaillaan Kittilän Leville kuulemaan ja keskustelemaan järjestön edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Kaksipäiväisen Toimijana järjestössä -juhlaseminaarin tarkoituksena on tutustuttaa järjestön jäseniä edunvalvonta- ja järjestötyön saloihin. Seminaari on osa MTK:n satavuotisjuhlavuotta, jonka teemana on ammattiylpeys. Juhlavuoden slogan on MTK 100 vuotta kasvua.

Levi Hotel Spassa 20.-21.4. järjestettävän seminaarin aiheina on mm. maa- ja metsätalouden edunvalvonta, tulevaisuuden ruuantuotanto ja maatila, maa- ja metsätalouden ympäristökysymykset, työpaineiden ja muutoksen hallinta, vaikuttajaviestintä, järjestökoulutus ja maaseutunuorten asiat.

– Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK perustettiin sata vuotta sitten maanviljelijöiden tarpeesta valvoa etuaan. Järjestöaate on koko ajan ollut sitä liikkeellä pitävä voima. Tänä päivänä aate on kunkin itse löydettävä ja se tunnustettava. Toivoisin että mahdollisimman moni sen löytää, sanoo MTK:n johtokunnan jäsen Eeron Isomaa juhlaseminaarin avauksessaan.


Asiantuntemus ja luottamus avaavat ovia


MTK on viime joulukuussa julkistetun Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan yksi maamme supervaikuttajista, jotka vaikuttavat aktiivisimmin lakivalmisteluun. Järjestön jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Metsänhoitoyhdistysten liityttyä vuoden 2015 alusta lähtien MTK:n jäseniksi, on järjestöllä nykyisellään 330 000 jäsentä.

Seminaarissa vaikuttamistyöstä puhuva MTK:n verojohtaja Timo Sipilä näkee, että vahva asiantuntemus on pohja kaikelle vaikuttamiselle. On oltava jotakin tietoa mitä päättäjät tarvitsevat oikean päätöksen tekemiseksi ja halulavat kuunnella.

– Tiedon on oltava oikeaa, sen on oltava ajankohtaista. Paras asiantuntijuus on modernin etujärjestön tärkein olemassaolon edellytys, Sipilä kertoo.

Epävarmuuksien maailmassa luottamus näyttäytyy entistäkin merkittävämmältä. Vaikuttaminen on luottamuksen rakentamista. Se ei synny yhdessä yössä vaan luottamuksellisten suhteiden rakentaminen on pitkäjänteistä työtä.

– Luottamus avaa ovia, kuten on nähty kansainvälisessä politiikassakin, Sipilä arvelee.

Vaikuttamisen kentällä on ruuhkaa. Viime vuosina on vahvistunut trendi, että käytetään ulkoistettuja ammattilobbaajia entistä enemmän. Selvityksien mukaan kuitenkin toimijat jotka olivat omalla pitkäjänteisellä ja ratkaisukeskeisellä toiminnallaan olleet aidosti auttamassa päätöksentekijöitä, saivat kiitosta.

–  Kilpailu vaikuttamisessa on kovaa. Suhdepääomalla on entistä enemmän merkitystä, Sipilä toteaa.


MTK:n juhlavuonna runsaasti ohjelmaa


Vuonna 2017 MTK ja valtaosa sen jäsenliitoista ja yhdistyksistä viettävät 100-vuotisjuhliaan. Järjestön juhlavuosi käynnistyi maaseudun elinkeinojen arjesta kertovalla 5.5 videotaideteoksella, jota heijastettiin kaupunkikeskusten ulkoseinille keikkiaan 11 paikkakunnalla. Kevään kiertue päättyi maaliskuussa Ouluun.

Suomalaisella maaseudulla, ruoantuotannolla ja metsätaloudella on aina ollut merkittävä rooli itsenäisen Suomen historiassa. Yhdessä ne muodostavat vahvan kasvutarinan. Maaseudulla tapahtuu kasvun ihme joka vuosi, toisaalta biotalouden uudet innovaatiot luovat meille tulevaisuuden kasvua.

MTK 100 vuotta kasvua -juhlavuoden ohjelma kutsuu kaikkia osallistumaan. Luvassa on maaseudun elinkeinojen kuluttajatyöhön, edunvalvontaan, tutkimukseen sekä maaseudun kulttuuriin ja sivistykseen liittyvää ohjelmaa. Lisäksi ruoka- ja metsäpuolen Suomi 100 yhteishankket: Syödään yhdessä; Bioaika-tapahtumakiertue; Tulevaisuuden Kuusi, nivoutuvat osaksi MTK 100 valtakunnallista ohjelmaa. 

Juhlavuoden tavoitteena on maaseudun elinkeinojen ammattiylpeyden vahvistaminen. Järjestö viettää juhlavuottaan kertomalla kasvutarinoita maaseudun yrittäjistä ja heidän elämästään. Juhliin kutsumme jäsentemme lisäksi kaikki suomalaiset. MTK 100 -ohjelma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Juhlavuosi kokoaa yhteen järjestön kaikkia tasoja ja jäsenistöä kertomaan maa- ja metsätalousyrittäjien kasvuntarinoita suomalaiselta maaseudulta. Yhdessä tuotamme juhlavuoden tapahtumia ja muuta ohjelmaa ympäri Suomen.  MTK 100 vuotta kasvua -ohjelma on osa Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaa


Lisätietoja Levin tapahtumasta:


Toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen, MTK Lappi, 0400 397 336
Toiminnanjohtaja Tarja Bäckman, MTK Pohjois-Suomi, 050 553 5510
MTK:n johtokunnan jäsen Eero Isomaa, 0400 587 131
Verojohtaja Timo Sipilä, 040 505 9179
Koulutusvastaava Anna-Liisa Knuuti, seminaarin järjestelyt, 040 128 1299
Lisää aiheesta

Lisätietoa MTK 100 -juhlavuodesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää