Toimintopainikkeet

Valtuuskunta linjasi järjestöremontin suuntaviivat


22.12.2017

MTK:n 100-vuotisjuhlaliittokokous hyväksyi viime kesänä Tulevaisuusasiakirjan, jossa todetaan mm. seuraavasti:
”Järjestön on pystyttävä muuttamaan palveluitaan sekä toiminta- ja johtamismallejaan jäsenistön ja sen palvelutarpeiden muuttuessa. Tämä merkitsee muutosta myös järjestön jäsenmaksumalleissa. MTK luo uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat jäsenten aktiivisen osallistumisen myös käytännön edunvalvontatyöhön.”

Tämä on välttämätöntä, jotta MTK pysyy jatkossakin vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana edunvalvonnan kaikilla tasoilla - niin kansainvälisesti, valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin paikallisestikin. Paikallisen toiminnan resursoinnin uudelleen miettiminen ja toiminnan aktivointi ovatkin MTK:n syysvaltuuskunnan päättämän linjauksen mukaisesti järjestöremontin keskiössä.

Valmisteltu tiiviissä yhteistyössä kentän kanssa

Järjestöremontin taustaksi MTK:n johtokunnan johdolla on tehty selvitystyötä järjestön kehittämisestä jo runsaan vuoden ajan niin taloustyöryhmässä kuin muissakin luottamushenkilöelimissä.

Selvitystyön yhteydessä on käynyt selväksi, että kentällä - niin tuottaja- kuin metsänomistajakentällä - on vahva yhteinen tahtotila organisaation kehittämisestä. Tämä antaa erinomaisen hyvän pohjan jatkotyölle. MTK:n johtokunta on koko selvitystyön ajan pitänyt kentän kuuntelemista erittäin tärkeänä. Tätä hyvää yhteistyötä jatketaan varmasti tulevanakin vuonna yksityiskohtia valmisteltaessa.


Uusia toimintamalleja kehiin

Valtuuskunnan päättämässä linjauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti kuluttaja- ja koululaistyöhön, jota on tehtävä kaikilla tasoilla. MTK on vahva asiantuntijaorganisaatio, mutta sen lisäksi pitää vaikuttaa myös positiivisilla mielikuvilla suomalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseudun vahvuuksista. Tähän tarvitaan kasvollista vaikuttamista ja aktiivisia jäseniä.

Jäsentyytyväisyyden näkökulmasta on kyse myös siitä, miten me järjestönä onnistumme viestimään tekemisistämme entistä paremmin. Vuoden 2018 aikana uusitaan järjestön viestintäohjelma ja siihen liittyen myös MTK:n verkkopalvelut sekä kehitetään järjestön toimintaa ja näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa. Myös uutiskirjeiden jakelua pyritään laajentamaan ja kohdentamaan entistä paremmin sekä hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia osana järjestöremonttia.

Jäsenpalvelun fokus yritystoiminnan tukemiseen

MTK:n tarjoamat jäsenpalvelut ja jäsenedut on tarkoitus suunnata entistä selkeämmin palvelemaan jäsenten yritystoimintaa. Ottaen huomioon maatalouden rakennekehitys ja yhteiskunnan kasvavat vaateet ilmasto- ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta, on yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena noussut esiin tarve parantaa jäsenkunnan lakipalveluita. Aktiivinen järjestö ja hyvät palvelut ovat elintärkeitä jäsentyytyväisyyden ja jäsenpidon näkökulmasta.


Jäsenmaksujärjestelmä uusiksi

MTK:n nykyinen jäsenmaksujärjestelmä ei enää vastaa nykyisiä rakenteita ja siihen liittyy monia erilaisia ongelmia. Uusi jäsenmaksujärjestelmä rakentuu siten, että kaikki MTK:n jäsenet, ovatpa he sitten MTK-yhdistyksen tai MHY:n jäseniä tai molempien, maksaisivat koko maassa yhtenäisin perustein määräytyvän edunvalvontamaksun vain yhteen kertaan.

Tällä yhteiseen edunvalvontaan perityllä edunvalvontamaksulla korvattaisiin MTK-yhdistysten MTK-Liitoille maksamat jäsenmaksut sekä MTK-Liittojen ja MHY:n Keskusliitolle maksamat jäsenmaksut. Lisäksi siihen on tarkoitus luoda elementtejä, joilla tuetaan aktiivista toimintaa paikallisella tasolla. Jäsenen maksama kokonaisjäsenmaksu muodostuisi edunvalvontamaksusta ja paikallisyhdistysten kokonaan omaan käyttöönsä saamasta yhdistyksen jäsenmaksusta.


Yksityiskohtaisempi esitys kevätvaltuuskunnalle

Järjestelmän yksityiskohtien valmistelu on hyvässä vauhdissa ja kevätvaltuuskunnalle esitellään vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi. Tällä uudella järjestelmällä päästään yhtenäisempiin, tasa-arvoisempiin ja oikeudenmukaisempiin jäsenmaksuihin. Tällä päästään myös eroon päällekkäisestä metsähehtaarimaksusta sekä tarpeesta määritellä perusteita yhdistysten jäsenmaksuiksi MTK-Liitoille, koska niitä ei enää maksettaisi.

Tämä järjestelmä edellyttää myös sitä, että MTK-yhdistysten ja MHY:n jäsenrekisterijärjestelmät ja jäsenmaksun maksamisjärjestelmät yhtenäistetään. Järjestelmän kunnollinen valmistelu vaatii kuitenkin isossa organisaatiossa aikaa, kentän kiertämistä ja mahdollisesti myös sääntömuutoksia. Sen takia tavoitteellinen aikataulu uuden mallin käyttöönotolle on vuosi 2020.

Perttu Pyykkönen, edunvalvontajohtaja, 0400 754 928

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää