Toimintopainikkeet

Maatalouden ilmastopolitiikasta kansainvälinen sopu Bonnissa


27.11.2017

YK:n ilmastokokouksen (COP23) osana Bonnissa saavutettiin sopu siitä, miten maatalouden kysymyksiä tulisi käsitellä osana kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. MTK on tyytyväinen siihen, että sopu mahdollistaa mm. YK:n prosesseissa maatalouden ilmastotyölle tasokorotuksen. Maatalous ottaa tienraivaajan roolin ilmastodiplomatiassa. Pitkällä aikavälillä sopiminen kansainvälisellä tasolla voisi parhaimmillaan tasoittaa pelikenttää suomalaisen maatalouden ja kansainvälisen kilpailun välillä.

Aikaisemmin maatalouden kysymykset ovat olleet vaikea neuvottelukohta ilmastodiplomatiassa. Jokainen maa haluaa ensisijaisesti turvata oman ruoantuotantonsa. Tätä lähtökohtaa ei kansainvälisillä sopimuksilla horjuteta. Onhan ruokaturvan periaate kirjattu niin Pariisin ilmastosopimukseen kuin nyt sovittuun työohjelmaan sen toimeenpanemisesta.

EU toimii kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa yhtenä kokonaisuutena. EU:n osalta kansainvälisen ilmastopolitiikan toimeenpano tapahtuu osana CAP-uudistusta. Riippumatta siitä olisiko kansainvälisellä tasolla saavutettu nyt sopua maatalouden ilmastopolitiikasta, on ilmastopolitiikka tullut osaksi EU:n maatalouspolitiikan uudistamista. Nyt kansainvälisesti saavutettu sopu antaa raameja myös EU:n sisäiselle keskustelulle siitä miten:

- maaperän hiilikunnon vaalimista, maaperän ravinteikkuutta maanpinnan alta, sekä vesien hallintaa
- parantuvaa ravinteiden käyttöä ja lannan hallintaa
- parantuvaa kotieläintuotantoa
- ja sosioekonomisia ja ruokaturvaa korostavia näkökulmia

olisi käsiteltävä osana maatalous- ja ilmastopolitiikkoja.

Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, 050 596 1541


Lisää aiheesta

Bonnin päätökset koskien maataloutta alkuperäisinä teksteinä

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää