Toimintopainikkeet

MTK mukana edistämässä metsäalan koulutuksen yhteistyötä ja digitalisaatiota


8.9.2017

Metsäkoulutus ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalankoulutusta digitalisaation avulla ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on mm. edistää: osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis- ja työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista, metsäalan koulutusvientiä sekä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin metsäalalla. MTK on Metsäkoulutus ry:n jäsen.

– Metsäkoulutus ry perustettiin v. 2016 kehittämään metsäalan koulutusta ja yksi keino on digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa. Haluamme edistää parhaimpien opetusmenetelmien ja -työkalujen käyttöönottoa. Nyt julkaistu yhteistyö sopii erinomaisesti yhteen tavoitteidemme kanssa, toteaa Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner.

– Suomalainen metsäklusteri on perinteisesti ollut globaali edelläkävijä ja esikuva, josta muut ottavat mallia. Metsäala on Workseedille strategisesti tärkeä asiakaskohderyhmä. Näemme, että ohjelmistossamme on merkittävää kansainvälistä potentiaalia ja haluamme olla mukana kehittämässä metsäalan pedagogiikkaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tähän Metsäkoulutus
ry on erinomainen kumppani. Odotamme innolla mitä saamme yhdessä aikaan, sanoo yrityksen perustaja ja Toimitusjohtaja Markus Weiland.

Metsäkoulutus ry

Yhdistys perustettiin viime vuoden keväällä. Sen tarkoitus on edistää metsä- ja biotalousalan koulutusta ja alan tunnettuutta. Lisäksi yhdistys kehittää yhteistyötä eri oppilaitoksien ja oppilaitosten ja työelämän välillä.
Jäseniä on 42 ja niihin kuuluu MTK:n lisäksi oppilaitoksia kaikilta koulutusasteilta, alan opiskelijajärjestöt, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, yrittäjiä, metsäteollisuutta. MTK:n koulutusjohtaja Susanna Aro toimii yhdistyksen puheenjohtajana.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää