Toimintopainikkeet

Eurooppa-neuvostolta odotettiin suuria linjauksia - pakolaiskysymyksen ratkaiseminen vei huomion 28.6.2018 kokouksessa


3.7.2018

Muuttoliike on laaja ja monimutkainen kysymys, joka on niin yksilöiden, muuttavien ihmisten, kannalta tragedia, mutta myös poliittisen populismien helppo kohde. Ratkaisun etsimiseen EU:n valtionpäämiehet käyttivät runsaasti aikaa. EU:n työllisyys, kasvu ja kilpailukyky vaativat edelleen huomiota, johon nyt ajankohtaisena asiana liittyy akuutti kauppapolitiinen häiriötilanne. WTO:ta tarvitaan nyt entistä enemmän yhteiseksi kauppapoliittiseksi toiminta-alustaksi. Valtionpäämiesten näkökulmasta Brexit-neuvottelut ovat pahasti aikataulustaan jäljessä.

Juhannuksen jälkeisestä päämieskokouksesta Eurooppa-neuvostosta odotettiin paljon. Mm. maatalouspolitiikan lainsäädäntöesitykset tarvitsevat taakseen yhteisen linjauksen tulevasta rahoituskehyksestä (MFF). Brexitin ja uusien tehtävien takia huippukokouksen viesti monivuotiseen rahoituskehyksen valmisteluun jäi vaatimattomaksi. Valtionpäämiehet kehottavat Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tarkastelemaan komissio ehdotuksia (2.5.2018) kattavasti ja mahdollisimman pian. Toisaalta neuvosto kiitteli komission esityksen panostusta tutkimukseen ja innovaatioihin.


Muuttoliikkeeseen kaksi merkittävää linjausta

EU:lle tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyvät tehokkaampi EU:n ulkorajojen valvonta, ulkoisen toiminnan lisääminen ja sisäiset näkökohdat, EU:n periaatteet ja arvot. Tähän tarvitaan kontrolloitua rajanylitystä, jotta vältetään vuoden 2015 kaltainen hallitsematon tilanne.

Yhtenä ratkaisuna päämiehet tarjoavat valvottuja keskuksia, joissa oleville ihmisille voitaisiin taata nopea ja turvallinen muuttomahdollisuuksien käsittely. Tällä tavalla pystyttäisiin erottamaan toisistaan laittomat muuttajat ja ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja joihin sovelletaan yhteisvastuullisuuden periaatetta.

Toisaalta muuttoliikeongelma pitää ratkaista sen alkulähteillä. Päämiesten linjauksen mukaan EU:n on nostettava Afrikan kanssa tehtävän yhteistyön laajuutta ja laatua uudelle tasolle. Tähän tarvitaan lisää kehitysrahoitusta ja uusien toimintamallinen kehittämistä, jotta yksityiset investoinnit lisääntyisivät merkittävästi. Yhteisissä hankkeissa pitää erityistä huomiota kiinnittää koulutukseen, terveyteen, infrastruktuuriin, innovointiin, hyvään hallintotapaan ja naisten voimaannuttamiseen.

Huomiota työllisyyteen, kasvuun ja kilpailukykyyn

Neuvoston päätelmien mukaan tämänhetkistä hyvää taloudellista tilannetta olisi hyödynnettävä uudistustahdin vahvistamiseen. EU:n on löydettävä uusia keinoja oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen varmistamineen. Veronkierron, verovilpin ja veropetosten torjuntaa on jatkettava ja samalla verotusjärjestelmää on siirrettävä digiaikaan.

Kaupan jännitteet pakottavat huolehtimaan monenvälinen sääntöihin perustuvan järjestelmän toimivuutta. Eurooppa-neuvosto kannustaa komissiota toimimaan yhdessä samanmielisten kumppaneiden kanssa, jotta WTO:n toimintaa voidaan parantaa mm.:

- joustavammilla neuvotteluilla
- uusilla säännöillä nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi mukaan lukien  teollisuuden tuet, tekijänoikeudet ja pakolliset teknologian siirrotkaupankäyntiin liittyvien kustannusten vähentämisellä
- uusilla lähestymistavoilla kehitykseen ja kehityspolitiikkaan
- tehokkaammalla ja avoimemmalla riitojenratkaisulla mukaan lukien valituselin, tarkoituksena varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja
- WTO:n vahvistamisella instituutiona, myös sen avoimuutta edistävässä ja valvontatehtävässä.

EU-johtajat siunasivat komission esityksen, jolla Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitulleille määrätään tasapainottavia toimenpiteitä, suojataan omia markkinoita ja viedään Yhdysvaltojen toimet WTO:n oikeudellisiin prosesseihin. Päämiesten mukaan EU:n on reagoitava kaikkiin luonteeltaan selkeän protektionistisiin toimiin, myös niihin, jotka kyseenalaistavat yhteisen maatalouspolitiikan.

Brexit-ratkaisu vielä odottaa

Ainoa asia mistä oltiin brexit-neuvotteluissa tyytyväisiä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, oli lainsäädäntötekstien edistyminen. Pohjatekstejä on, nyt vain pitää saada sisältöä erosopimukseen ja EU:n ja brittien tulevan suhteen sisällöksi.

Vaikea kysymys on edelleen Irlannin ja Pohjois-Irlannin suhteen jatko. Jollakin tavalla pitää ratkaista, miten rajalla ihmiset ja tavarat liikkuvat. Aikaisempien sitoumusten pitäminen on vaikeaa, jos brittien erohalut säilyvät entisellään. Erityisesti ristiriitaisena kokonaisuutena on ihmisten vapaa liikkuminen ja brittien halu rajoittaa maahanmuuttoa. Puhumattakaan vilkkaasta tavaraliikenteestä.

Nyt aloite on briteillä. Ilman Lontoon selkeitä linjauksia ajaudutaan marraskuussa tilanteeseen, jossa poliittisille päättäjille ei ole tarjolla sopimusesitystä hyväksyttäväksi. Tämä merkitsisi sitä, että brittien lähtö toteutuu 30.3.2019 ja mitään siirtymäaikaa ei ole. Koko elintarvikesektorille niin EU:ssa kuin briteissä tämä ratkaisu olisi erittäin vaikea ja aiheuttaisi laajamittaisen markkinahäiriön.

Juha Ruippo, johtaja, MTK:n Brysselin toimisto

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää